Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • ‘Sociale afstand’ kiezer en gekozene

Commissie bemerkt ‘sociale afstand’ kiezer en gekozene

26/04/2018 00:30 - Van onze redactie

Jules Wijdenbosch, voorzitter van de presidentiële commissie 'Evaluatie kiesstelsel’ overhandigt het eindrapport aan president Bouterse.

Jules Wijdenbosch, voorzitter van de presidentiële commissie 'Evaluatie kiesstelsel’ overhandigt het eindrapport aan president Bouterse. Foto: NII  

PARAMARIBO - Binnen het huidige kiesstelsel blijkt er nauwelijks invloed te zijn van de kiezer op de samenstelling van de kandidatenlijsten van politieke partijen. De invloed van de kiezer op het volksvertegenwoordigende lichaam blijft hierdoor ook uit. “Eén van de gevolgen hiervan is dat gekozen volksvertegenwoordigers veelal communiceren met elkaar en nauwelijks met de kiezer, over de algemene vraagstukken die juist de kiezer aangaan.”

Deze conclusie trekt de presidentiële commissie 'Evaluatie kiesstelsel' in haar recente rapport aan de president. In het document staat ook dat niet veel volksvertegenwoordigers een kiezerslegitimatie hebben en daarom niet in staat zijn op eigen kracht een zetel te verwerven. Dit wordt gekwalificeerd als "sociale afstand" tussen kiezer en gekozene en noopt volgens de commissie tot het nader bekijken van deze kwestie.

De kiezer zou meer zeggenschap moeten krijgen over wie daadwerkelijk in het volksvertegenwoordigende lichaam wordt verkozen. Bij de keuze voor een nieuw stelsel moet volgens de commissie ernstig rekening worden gehouden met dit gegeven. Zij oppert dat het districtenstelsel de band tussen kandidaat en kiezer kan verstevigen.  

Overigens, uit het verslag blijkt dat verschillende politieke partijen al een aanzet hebben geven ter minimalisering van de 'sociale afstand', door voor te stellen dat niet langer wordt gewerkt met de lijstvolgorde, maar met het aantal voorkeursstemmen dat een kandidaat achter zich krijgt. Geopperd wordt dat dit kandidaten zal motiveren zich meer naar het volk te richten in de hoop de kiezers voor zich te winnen.

In het document is ook een voorstel opgenomen dat op het niveau van ressortraad, politieke partijen een percentage zetels krijgen toegewezen dat evenredig is aan het percentage stemmers. Maar hierbij worden de kandidaten wel aangewezen naar rangorde van het aantal behaalde stemmen. De commissie noemt dit voorstel "uitvoerbaar op middellange termijn", aangezien het om een fundamentele wijziging van het bestaande systeem gaat.

Ook is voorgesteld om de verkiezingen van de lagere volksvertegenwoordigende organen niet gelijktijdig met de parlementsverkiezingen te houden. Het argument hierachter is dat deze volksvertegenwoordigers beter in beeld komen en niet ondergesneeuwd raken door de parlementsverkiezingen. Zij kunnen dan hun eigen campagne voeren en er kan meer aandacht worden besteed aan het profiel van de lagere volksvertegenwoordiger.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina