Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • 'Centrale Bank geen verdachte bij onderzoek geldzending'

'Centrale Bank geen verdachte bij onderzoek geldzending'

16/05/2018 13:10 - Ivan Cairo

'Centrale Bank geen verdachte bij onderzoek geldzending'

 

PARAMARIBO - “De Centrale Bank van Suriname is geen verdachte, we onderzoeken de herkomst van het geld.” Dat zegt het Openbaar Ministerie Noord-Holland over de inbeslagname van een internationale geldzending van de Centrale Bank van Suriname (CBvS). Volgens het Nederlandse OM gaat het om een bedrag van 19 miljoen euro. Het is niet bekend wanneer strafrechtelijk onderzoek wordt afgerond, zo wordt gesteld. Dinsdag had CBvS-governor Glenn Gersie reeds tegenover de Ware Tijd bevestigd dat in Nederland een onderzoek loopt naar dit geldtransport.

In een verklaring stelt de bank woensdag (vandaag) dat een geldzending die enkele weken geleden via Nederland heeft plaatsgevonden door de douane-autoriteiten en het Openbaar Ministerie in Nederland is opgehouden. Het betreft een bedrag aan euro's dat eerder bij derden is opgekocht door de lokale deviezenbanken.

"De euro's behoren dan ook aan deze deviezenbanken in eigendom toe en worden onder meer gebruikt door hen voor het nakomen van internationale betalingsverplichtingen. Het lokale bankwezen koopt dus contante deviezen op die vanuit diverse bronnen verkregen worden. Zij zijn daarbij onderworpen aan richtlijnen die voldoen aan internationale standaarden. De opgekochte deviezen moeten vervolgens naar het buitenland worden verscheept voor het plegen van onder meer importbetalingen, omdat buitenlandse leveranciers niet hier te lande met contant geld betaald kunnen worden", legt de bank uit.

De Centrale Bank verzorgt sinds ruim vijf jaar geldverschepingen voor de deviezenbanken, op de wijze zoals die ook bij de laatste verzending heeft plaatsgevonden. In de periode daarvoor verzorgden de deviezenbanken hun eigen verscheping, maar vanwege de toenemende mate waarin zij correspondentbanken kwijtraakten en de diensten van geldverschepingen van correspondentbanken bij hun wegvielen, werd de Centrale Bank van Suriname benaderd om hun te hulp te schieten.

De Centrale Bank doet dat door de deviezen van de deviezenbanken naar haar eigen correspondentbank te sturen op basis van afspraken en procedures die met die correspondentbank zijn gemaakt en overeengekomen. Het gedrag van de correspondentbanken, dat zijn buitenlandse banken waar Surinaamse bankinstellingen rekeningen aanhouden, heeft verband met een benadering die bekendstaat als "de-risking van correspondentbanken". De-risking is de ontneming of stopzetting van bankdiensten.

Het verbreken van correspondentrelaties en het optreden van het de-riskingsvraagstuk heeft uiteraard een achtergrond, zegt de CBvS. "Die achtergrond betreft jammerlijk het feit dat criminelen over de gehele wereld pogingen ondernemen om in het legitieme bancaire verkeer te infiltreren om gelden wit te wassen. De internationale financiële wereld reageert daarop met steeds scherpere maatregelen, voorzieningen en controles, en het afsnijden van relaties die mogelijke risico's in zich bergen. Het is vanwege die internationale houding dat de douane in Nederland nu ook extra vragen heeft gesteld bij de laatste geldzending van de Surinaamse handelsbanken, waarvan de verdere verscheping naar de correspondent van de Centrale Bank, zoals eerder gezegd, is opgehouden", schrijft de bank in een persbericht. 

De Centrale Bank van Suriname is in contact met de autoriteiten in Nederland en heeft er vertrouwen in dat plooien zullen worden gladgestreken. "Wij doen er alles aan om niet alleen de huidige geldzending voortgang te laten hebben, maar maken tevens van de gelegenheid gebruik om tot goede afspraken te komen voor een vlot verloop van toekomstige geldzendingen".

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina