Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • DNA maakt nieuwe Comptabiliteitswet

DNA maakt nieuwe Comptabiliteitswet

18/05/2018 16:13 - Ivan Cairo

DNA-lid Amzad Abdoel.

DNA-lid Amzad Abdoel. Foto: Irvin Ngariman  

PARAMARIBO - De Nationale Assemblee (DNA) heeft donderdag een begin gemaakt met het klaarstomen van een nieuwe Comptabiliteitswet. Het betreft een initiatiefwet die werd ingediend door de leden Jennifer Geerlings-Simons, Celsius Waterberg en voormalig NDP-parlementariër Stephen Tsang. De debatten begonnen met de openbare commissievergadering.

De wet bevat in beginsel geen bindende bepalingen voor burgers, ondernemers, bedrijven, organisaties of instellingen buiten de overheidssector. De beoogde wet is wel essentieel, stelt het parlement, voor de dagelijkse praktijk van de beleids- en bedrijfsvoering binnen de overheidssector waaronder de ministeries, uitvoerende diensten, staatsbedrijven, publiekrechtelijke rechtspersonen alsook de in deze wet genoemde staatsorganen en decentrale bestuursorganen.

Commissievoorzitter Amzad Abdoel (NDP) voerde onder meer aan dat er momenteel internationaal een trend is, gericht op transparantie en verscherping van het toezicht van parlementen op de uitvoering van de begroting en de controle ervan. "Wereldwijd wordt er gewerkt aan transparantie zodat burgers beter geïnformeerd worden. Parlamericas, de organisatie van parlementen op het Westelijk Halfrond, is één van de organisaties die een aantal conferenties heeft gewijd aan het delen van kennis en ervaring, die binnen de verschillende landen aanwezig is."

Het parlement heeft recentelijk de wet op de Jaarrekening  goedgekeurd waarbij financiële standaarden zijn vastgelegd voor bedrijven en parastatale instellingen. "Het werd tijd dat de overheid ook zou werken aan verhoging en verbetering van de kwaliteit en standaarden van haar algemene financiële verslaggeving, welke zal moeten leiden tot een betere beoordeling van het uitgevoerde beleid en de door de overheid aangewende middelen", aldus Abdoel.

Verschillende commissieleden stelden vragen en er werden ook kritische kanttekeningen geplaatst bij incidenten en ontwikkelingen van de afgelopen tijd die rieken naar onbehoorlijk bestuur, verspilling van staatsgelden en corruptie. Vanwege de lijvigheid van de ontwerpwet en de vele vragen en opmerkingen werd de vergadering verdaagd naar volgende week. Dan komt de minister van Financiën aan het woord.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen