Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Voortbestaan rijstsector bedreigd

Voortbestaan rijstsector bedreigd

30/05/2018 08:17 - Beta Debidien

Rijstboer Wensley Hensen.

Rijstboer Wensley Hensen. Foto: Beta Debidien  

NIEUW-NICKERIE - Het voortbestaan van de rijstsector komt in gevaar door de slechte infrastructuur. Door de deplorabele staat van zand- en kleiwegen kan de padie niet op de traditionele manier - over de weg - worden afgevoerd. Rijstboer Wensley Hensen van Wageningen spreekt van “een sombere situatie”, omdat de weergoden de rijstboeren niet goedgezind zijn. Als alternatief wordt nu gekozen voor transport van de oogst met de boot naar plekken vanwaaruit verder vervoer naar de pelmolens kan plaatsvinden.

Hensen stelt dat de regering jaren geleden miljoenen heeft geïnvesteerd in herstel van de polderdammen, maar nu is men terug bij af. De dammen zijn weer vernield door tractoren die af en aan rijden om de geoogste padie op te halen. Wageningen heeft ongeveer tienduizend hectar land met een gemiddelde opbrengst van vier ton per hectare, wat neerkomt op veertigduizend ton padie die getransporteerd moet worden. Er zijn nu boten ingezet die de padie van afstanden tussen acht en negen kilometer moeten afvoeren.

De boer krijgt SRD 85 krijgt voor een baal padie, waaruit hij nog tot soms SRD 13 moet betalen per baal van zeventig kilogram voor het transport naar de molen. Hij houdt dus SRD 72 over en daarmee kunnen de productiekosten niet gedekt worden. "We kunnen nu niet praten over een kleine winst, maar wel over grote verliezen."  

De autoriteiten weten heel goed wat de problemen zijn. Als voorbeeld noemt hij het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij dat een graafmachine heeft ingezet om een kanaal op te schonen zodat de boten padie kunnen transporteren, "maar het ergste is dat het ministerie de rijstboeren een bijdrage vraagt in de vorm van brandstof voor de graafmachine die het kanaal moet opschonen.

Hensen grijpt de gelegenheid aan om te wijzen op het succes dat boeren, onder wie hij zelf, bereiken met rijstrassen uit Guyana. "Waarom zijn de Guyanezen die het van ons hebben geleerd ons nu voorbijgestreefd." Hij stelt dat "in ons land alles stilstaat. Er gebeurt niets dat tot ontwikkeling leidt, terwijl de regering de mond vol heeft van stimuleren van het ondernemerschap.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina