Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COLUMN: Vingerwijzen

COLUMN: Vingerwijzen

11/06/2018 14:00 - Von Zeggen

Giwani Zeggen

Giwani Zeggen  

Misiekaba gaf de regering er weer eens van langs in De Nationale Assemblee. Suriname rent achter de feiten aan met betrekking tot de bescherming van ons milieu, vindt hij. De NDP-fractieleider ergert zich er groen en geel aan bijvoorbeeld, dat er nog steeds geen oplossing is voor het probleem van plastic. Petflessen, tasjes, zakjes, bakjes en cups. Ze komen vaak terecht in de bermen, goten, trenzen, rivieren en de zee. Makkelijk op te lossen volgens onze volksvertegenwoordiger, alleen zit de regering te zitten. Kortom, de regering speelt mooi boi.

André heeft natuurlijk helemaal gelijk. De regering kan makkelijk met wetgeving komen die het gebruik van plasticproducten minimaliseert en waar nodig verbiedt. Waarom moet je voor elk product van de winkelier een tasje meekrijgen? Vroeger had je daarvoor je eigen tas bij je. En bedrijven die petflessen gebruiken, die kun je dwingen hun afval op te ruimen door statiegeld verplicht te stellen. Maar we discussiëren over en weer en discussiëren dan andermaal, zonder dat er besluiten worden genomen. We zijn kampioen in het voeren van discussies, besluiten nemen nul komma niks, concludeerde Misiekaba.

Alleen treft niet alleen de regering blaam in deze. Terwijl Misiekaba het vingertje in de richting van de regering wijst, zijn er drie op hemzelf gericht. Wat doen onze volksvertegenwoordigers? Ze hebben het recht van initiatief en kunnen dus de aanzet geven tot wetgeving, in plaats van doorgaan met waar we kampioen in zijn: discussies voeren die nergens in resulteren. Is het zo moeilijk voor de 51 leden om het erover eens te zijn dat bijvoorbeeld boetes voor het dumpen van vuil of het gooien van rommel uit je auto drastisch omhoog moeten? En als ze zelf de kennis niet hebben om een goede wet te schrijven, en dat blijkt uit het prulwerk dat is afgeleverd bij de Amnestiewet, dan vragen ze organisaties die zich inzetten voor het milieu om mee te denken.

Drastischere maatregelen zijn ook mogelijk. Een motie aannemen waarin de regering wordt verplicht om binnen een bepaalde termijn met een wetsvoorstel te komen. Gebeurt dat niet, dan wordt de begroting over 2019 niet goedgekeurd. Dan zul je zien hoe hard ze haar best zal doen. Hoewel, de regering lijkt meer en meer een loopje te nemen met De Nationale Assemblee. Om zoiets belangrijks als de overeenkomst met Alcoa te bespreken, trekt de vicepresident slechts een half uur uit. Elk zichzelf respecterend parlement had met deze schoffering door de regering resoluut afgerekend. Ach, de president zei het al. De Nationale Assemblee is een poppenkast. Wat hij niet vertelde is, dat hij de puppet master is en bepaalt hoe de poppetjes dansen.

Misschien moeten we dan kijken in de richting van het bedrijfsleven. Voelt het zich niet verantwoordelijk om, ook al verplicht de wet het daartoe niet, zijn plastic rommel op te ruimen? Heeft toch ook te maken met corporate social responsibility zoals vooral bedrijven die het milieu kapotmaken het noemen? KKF, VSB en Asfa moeten toch in staat zijn hieromtrent beleid te maken? Ook de vereniging van kleine winkeliers kan een bijdrage leveren. Door als supermarkteigenaren af te spreken niet automatisch meer plastic zakken te geven. En wil je toch een zak, dan betaal je SRD 5. Binnen 'no time' zal het plastic grotendeels uit ons leven verdwijnen.

Dus Misiekaba houdt de regering verantwoordelijk, en ik zeg dat Misiekaba zelf ook een verantwoordelijkheid heeft. Hij niet alleen, ook het totale bedrijfsleven. Maar wacht even...als ik het vingertje wijs richting André en zijn vijftig collega-poppen en het complete bedrijfsleven, dan wijzen er ook drie naar mij. Wat doe ik? Wat doen wij? Of vinden we het de normaalste zaak van de wereld? Wordt het geen tijd dat wij het plastic dat ons overal wordt aangeboden beginnen te weigeren? In de supermarkt, in de winkel en in de restaurants. Gewoon nee zeggen tegen plastic. Of we kunnen, net zoals de regering, het parlement en het bedrijfsleven, 'mooi boi' blijven spelen, discussiëren en vingertje wijzen.

giwani@hotmail.com

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina