Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COMMENTAAR: Geen crisisplan

COMMENTAAR: Geen crisisplan

14/06/2018 12:00

COMMENTAAR: Geen crisisplan

 

ENKELE BOSLANDDIGNITARRISSEN HEBBEN toegegeven dat op een aantal plaatsen in het binnenland de waterstand hoog is in rivieren en kreken. Maar van een alarmerende situatie zoals het NII wil doen geloven kan niet gesproken worden. Er zijn wel enkele dorpen waar het water kostgronden heeft aangetast. De regering stelt geld beschikbaar onder andere voor voedselpakketten. Wat problematisch kan worden om de gebieden te bereiken is dat het om veiligheidsredenen niet verantwoord is sommige airstrips te gebruiken.

Zware regenval van de afgelopen dagen heeft in alle delen van het land waar tuin en landbouwgewassen worden verbouwd ellende veroorzaakt. Verandering van de ernst van de situatie is afhankelijk van de weersomstandigheden de komende dagen. Zowel in het binnenland als in de overige districten zijn de gevolgen van de zware regens desastreus. Vergoeding van schade vooral in de agrarische sector, desnoods gedeeltelijk, zou de regering sieren. Maar net als voorgaande keren zullen ook nu weer de mensen zelf moeten weten hoe zij het verlies compenseren.

Ook De Nationale Assemblee doet vrijwel niets. Ze blijft hameren op de rol van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie om met een waterbeheersingsplan te komen teneinde de crisis te bezweren en aan te dringen op een interdepartementale aanpak. Door gebrek aan geld is de regering niet in staat op de juiste wijze te te reageren op het probleem van afwatering. Dit argument wordt telkens weer opgevoerd, maar er waren toch ook vette, financieel probleemloze perioden? Maar afgezien van wat lapmiddelen zoals incidenteel opschonen van kreken en kanalen heeft de regering ook toen niets gedaan.

Een crisisplan, waarvan eventuele evacuatie maatregelen onderdeel moeten zijn, is er niet. Gelet op de haast ironische manier waarop binnenland autoriteiten reageren op het 'alarm' van het NII kan men zich afvragen in hoeverre het nodig was hulp in te roepen van de Verenigde Staten en Brazilië. Is dat voor de show gedaan?. Het is simpel bevestiging te krijgen door video beelden te produceren om de gemeenschap een beeld te geven van de staat waarin gebieden die worden aangeduid als rampgebied, verkeren. Ondanks de ernst van de situatie is uit informatie niet gebleken dat dorpelingen hoefden te worden geëvalueerd. Het is zaak dat de regering de situatie nauwlettend in de gaten houdt om direct noodvoorzieningen te treffen, zodra dat nodig blijkt. Van het NII als overheidsorgaan wordt juiste berichtgeving verwacht en geen berichten die kunnen leiden tot paniek.

Share on Facebook    

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina