Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COMMENTAAR: Yami in zwang

COMMENTAAR: Yami in zwang

21/06/2018 12:00

COMMENTAAR: Yammi in zwang

 

VOLGENS DE POLITIE wordt er door intensieve samenwerking met de douane en inlichtingendiensten vooruitgang geboekt bij het opsporen van drugs. Van de samenleving worden ook tips ontvangen, maar het lukt moeizaam door te dringen tot de haarden van verboden middelen. Vaak blijkt het dat ‘bewijzen’ onvoldoende zijn. Het vergt grote inspanning om het bewijs te leveren, terwijl er sterke vermoedens zijn wie achter de drugssmokkel dan wel drugshandel zitten.

Gebruik van verschillende drugssoorten is problematisch. Er zijn tijdvakken met pieken en dalen bij de inbeslagname van drugs. In het eerste kwartaal dit jaar is minder cocaïne in beslag genomen, in vergelijking met de overeenkomstige periode een jaar geleden terwijl de vraag naar yami uit vooral Jamaica, stijgt. Yami verdringt duidelijk marihuana in Suriname.

Het hoofd van de Narcotica Brigade, Humphrey Naarden, heeft eerder ook gewezen op de ernstige toename van het gebruik van de partydrug sukru. Geruime tijd is hierover voorlichting gegeven. Standaard komen jeugdigen op feestjes ermee in aanraking. Gewaarschuwd wordt dat zij voorzichtig moeten zijn op feestjes, omdat het spul met een ernstige bedwelmende werking vaak ongemerkt - in drank wordt gezet. Volgens deskundigen wordt de hersenfunctie aangetast.

Ouders en verzorgers worden weleens geconfronteerd met het feit dat hun kinderen slachtoffer worden van het gebruik ervan. Jeugdigen zijn de meest kwetsbare groep, maar ze kunnen door waakzaamheid en vooral goed uit te kijken wat hen wordt aangeboden om te drinken, het risico minimaliseren. Ze moeten erop gewezen worden liefst hun glas leeg te drinken of in elk geval niet achter te laten als zij zich al is het maar even - moeten verwijderen.

Jeugdigen moeten beseffen dat zelfredzaamheid, alertheid en wantrouwend staan tegenover hun omgeving van hen wordt verwacht. Die houding is alles behalve kameraadschappelijk, maar draagt bij om mensen met een slechte inborst de wind uit de zeilen te nemen, en hen aan te geven bij de politie, zo gauw het vermoeden bestaat dat zij met een verdovingsmiddel op zoek zijn naar een prooi.

Aan het ministerie van Justitie en Politie de taak meer geld vrij te maken voor drugsvoorlichting. Een brede oriëntatie is noodzakelijk om de bewustwording en alertheid onder jeugdigen extra te vergroten. In voorlichtingscampagnes moet nadrukkelijk worden gewezen op de gezondheidsrisico's. De voorlichting moet in elk geval zodanig worden opgezet dat ze aansluit bij de belevingswereld van jongeren. Er mag hiervoor geen middel onbeproefd worden gelaten.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina