Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COLUMN: Zondebokken

COLUMN: Zondebokken

11/07/2018 14:00 - Serieus!?

COLUMN: Zondebokken

Ivan Cairo  

Ik stel me voor dat we de komende dagen weer bedolven zullen worden onder commentaren over de lage slagings- en overgangspercentages binnen het Surinaamse onderwijs. Over de incorporatie van het IOL bij de Anton de Kom Universiteit is er nu al een heleboel heisa. AdeK heeft al problemen met zijn eigen personeel en studierichtingen en krijgt er nog meer hoofdpijn bij. Ik zal me niet wagen aan een oordeel of in deze kwestie sprake is van overhaast of ondoordacht beleid of van nattevingerwerk. Daarvoor heb ik niet genoeg informatie, maar ik ga ervan uit dat de intenties goed zijn.

Wat mij evenwel heeft verbaasd in deze kwestie, zijn bepaalde uitspraken van onderwijsminister Ferrier tijdens een vorige week gehouden persconferentie. De bewindsvrouw stelde dat Suriname zich in Caricom-verband heeft gecommitteerd om het onderwijsniveau in het land kwalitatief op een hoger peil te brengen. Vandaar de nu ingezette hervormingen. In één adem maakte ze echter opmerkingen in de trant van 'Haïti is bezig ons in te halen en Guyana is ons al met rasse schreden gepasseerd'. Volkomen misplaatst als je mij vraagt. Ik kreeg zowaar het gevoel dat de minister de Haïtiaanse en Guyanese kinderen benijdt dat het onderwijs in hun land kennelijk door behoorlijk bestuur en degelijk beleid op een hoger niveau komt.

Hebben alleen Surinaamse kinderen recht op kwalitatief goed onderwijs? Ik dacht dat bij deze minister het kind centraal staat en niet het Surinaamse kind. Maar ze zei nog meer. De minister zei dat als er niet ingegrepen wordt, de samenleving elk jaar zal huilen zodra de slechte schoolresultaten bekend worden gemaakt. Ze schoof de schuld van de slechte schoolresultaten in de schoenen van onbevoegde en beperkt bevoegde leerkrachten. Ik zeg wat zij heeft gezegd natuurlijk in mijn eigen woorden, maar daarop kwam het neer. Onbevoegde docenten die anderen opleiden, die op hun beurt wanneer ze klaar zijn met de opleiding onbevoegd zijn om les te geven op de scholen waar ze worden geplaatst. Uitkomst: slecht onderwijs, veel zittenblijvers, schoolresultaten om van te huilen.

Voor een klein beetje heeft minister Ferrier gelijk, want je krijgt uit de leerlingen wat je als (onbevoegde) leerkracht erin hebt gestopt. Maar voor het leeuwendeel ligt dit probleem in de schoenen van de overheid, de regering. Ik hoor al langer dan twintig jaar ministers van Onderwijs in Suriname klagen over onbevoegde en niet-volledig bevoegde leerkrachten die les geven op schoolniveaus waarvoor ze de kwalificaties niet hebben. Het is iets van regering op regering die er een zooitje van hebben gemaakt. Ik ben nog geen enkele leerkracht tegengekomen die zichzelf in dienst heeft genomen en zichzelf op een bepaalde school heeft geplaatst. Het is de overheid, de regering die leerkrachten ook de onbevoegden en niet-volledig bevoegde leerkrachten aantrekt en op scholen plaatst om les te geven aan het Surinaamse kind. Om je nu achter deze groep te verschuilen om kennelijk geen verantwoordelijkheid te nemen voor slechte resultaten, is meer dan walgelijk.

In plaats van zondebokken aan te wijzen, maak beleid om van die onbevoegde krachten af te komen. Dat kan alleen door middel van doortastende maatregelen. Zet een traject uit met keiharde voorwaarden waaraan deze groep binnen een bepaalde termijn moet voldoen en zorg tegelijkertijd voor de voorzieningen, zodat onbevoegden volledig bevoegd worden. En houd je als overheid, minister, regering daaraan. Stop ook onmiddellijk met het nog langer aantrekken van onbevoegde leerkrachten. Doe je dat als overheid, als minister van Onderwijs niet, dan moet je de samenleving niet komen lastigvallen met prietpraat die we al enkele decennia hebben moeten aanhoren van je voorgangers.

Gisteren hadden de VOS-scholen de uitslag van de eindexamens. Ik vraag me af of de slagingspercentages dit jaar zo laag zijn dat het ministerie zich schaamt om de overall slagingscijfers te publiceren of samen te stellen. Er zijn dit jaar geen overall cijfers beschikbaar. Waarschijnlijk is ook al een reden bedacht waarom die niet worden gepresenteerd. 'Gewijzigde beleidsinzichten; de medewerker die de cijfers moet verzamelen en verwerken is ziek of met verlof; de computer op de afdeling is stuk'. Moet ik doorgaan met het aandragen van potentiële argumenten?

ivancairo@yahoo.com

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen