Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COMMENTAAR: Bermheffing

COMMENTAAR: Bermheffing

11/07/2018 12:00

COMMENTAAR: Bermheffing

 

TEN BEHOEVE VAN de districtsfondsen is een verordening uitgevaardigd dat personen die voor commerciële doeleinden de berm langs de openbare weg gebruiken voortaan maandelijks daarvoor moeten betalen. Het bedrag varieert, afhankelijk van de gebruikte oppervlakte, van 150 tot 2.500 SRD. Het maakt niet uit of er vergunning is verleend door het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie, de heffing moet worden betaald.

Personen die een eettent langs de weg hebben gebouwd of op de onderhoudsstrook, vallen ook onder de maatregel. Al geruime tijd schieten eettenten als paddenstoelen uit de grond langs de weg. Even lang worden ze gedoogd. Vermoedelijk groeit het de overheid nu boven het hoofd en wordt een opening gezien om de districtsfondsen die leeg raken aan te vullen. Van de centrale regering hoeven ze niets tot nauwelijks iets te verwachten. Nergens in de mededeling is vermeld dat geen vergunning meer zal worden verleend en of degenen die al een eettent hebben opgezet alsnog de gelegenheid krijgen vergunning aan te vragen.

Illegaal in het land verblijvende vreemdelingen en occupanten van grond krijgen generaal pardon. Zal dat ook gelden voor de standhouders langs de weg? In geen geval lijkt de maatregel bedoeld te zijn om ordening te brengen in de chaos, ook op dit gebied. Het gaat om een blote vordering van geld bij vergunninghouders en het opleggen van boete of hechtenis aan wat gezien kan worden als occupenten.

Om het hoofd boven water te houden, kiezen veel burgers ervoor zich te mengen in de hosselcultuur en voor de hand ligt dan een standje op te zetten op de berm. Het is wel de taak van de overheid om na te gaan of dit hosselgedrag past binnen de ruimtelijke ordening. Aangezien het zo goed mogelijk aan elkaar aanpassen van de samenleving en ruimte ontbreekt, is het boze opzet om incidenteel jacht te maken op hosselaars of kleine ondernemers.

Als trottoirs en stroken volgebouwd worden met eethuizen, kunnen voetgangers niet anders dan op de openbare weg te gaan lopen, met gevaar te worden aangereden. Door onderbezetting van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) is controle op de eethuizen niet gegarandeerd. Het BOG moet prioriteiten stellen om met de beschikbare menskracht de volksgezondheid te beschermen. Belangrijk is daarbij na te gaan of exploitanten van eethuizen voldoen aan de voorwaarden om zich medisch te laten keuren en om de verkochte waar hygiënisch te bereiden en uit te stallen.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina