Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • DSB-bank krabbelt langzaam op

DSB-bank krabbelt langzaam op

12/07/2018 17:43 - Ivan Cairo

DSB-bank krabbelt langzaam op

Foto: dWT Archief  

PARAMARIBO - Na het zware verlies van SRD 188 miljoen in 2016 waardoor haar solvabiliteit kelderde, komt herstel bij DSB-bank langzaam op gang. Maatregelen die toen zijn getroffen hebben vruchten afgeworpen. Een nettowinst van ruim SRD 10,1 miljoen over 2017 is één van de resultaten. Omdat de financiële positie echter nog onvoldoende is gesterkt zal dit jaar geen dividend worden uitbetaald, blijkt uit het Jaarverslag 2017. Donderdag worden de resultaten in de aandeelhoudersvergadering gepresenteerd.

Uit de jaarrekening blijkt ook dat het operationeel resultaat met SRD 73 miljoen is gestegen ten opzichte van 2016. Na toevoeging aan de kredietvoorzieningen van SRD 141 miljoen rest een winst voor belasting van SRD 13,5 miljoen. "De getroffen maatregelen hebben effect gesorteerd, maar de bank is nog niet op het gewenste niveau wat betreft rentabiliteit en solvabiliteit. Het gezond maken van de kredietportefeuille neemt meer tijd in beslag dan verwacht. De bank heeft daarom ook in 2017 grote toevoegingen moeten doen aan de voorziening voor kredietrisico's", stelt de Raad van Commissarissen (RvC) in het jaarverslag.

In het rapport stelt de DSB-directie dat ook in 2017 voorzieningen moesten worden getroffen voor de kredietportefeuille, terwijl onder minder gunstige marktomstandigheden de verbetering van de kredietportefeuille werd ingezet. De focus van de bank was gericht op het saneren van de kredietportefeuille en het verstrekken van een beperkt volume aan nieuwe, kwalitatief hoogwaardige kredieten. Er is aandacht besteed aan het verbeteren van de solvabiliteitspositie, de winstgevendheid en het versterken van de interne beheersing. De bank heeft gewerkt aan het verhogen van de winstgevendheid door te focussen op een drietal prioriteitsgebieden.

Ten eerste is aandacht besteed aan het beheer van de kredietportefeuille om kredietverliezen te verminderen. De kredietvoorzieningen hebben een grote impact op de winst van de bank. Voorts zijn een combinatie van inkomstenverhogende en kostenverlagende maatregelen getroffen. Deze initiatieven worden dit jaar verder doorgevoerd. In 2017 is ook gewerkt aan verbetering van de solvabiliteit door "het plaatsen van een achtergestelde lening, verkoop van diverse beleggingen en verbetering van de resultaten". Tevens is aandacht besteed aan de liquiditeitspositie van de bank.

"De bank heeft een moeilijke tijd achter de rug. Het fundament is echter gelegd voor een duurzaam herstel. De liquiditeitspositie van de bank is goed. Er wordt gewerkt aan een emissie teneinde de solvabiliteitspositie van de bank te versterken. Het behouden van de positieve trend in de operationele resultaten geniet hoge prioriteit. In dit verband wordt niet alleen gekeken naar het verhogen van de inkomsten, maar ook naar het beheersen van de kosten", aldus de RvC. De Raad zegt alle vertrouwen te hebben in een goede toekomst voor de bank.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina