Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Bijeenkomst jeugdparlement loopt uit op fiasco

Bijeenkomst jeugdparlement loopt uit op fiasco

23/07/2018 10:36 - Merredith Bruce

Bijeenkomst jeugdparlement loopt uit op fiasco

 

PARAMARIBO - Het was de bedoeling dat de kandidaat-jeugdambassadeurs voor Caricom, SDG en Sport zaterdag kennis zouden maken met de leden van het jeugdparlement, door wie zij worden gekozen. Dat is een gebruikelijke handeling voordat de verkiezingen voor deze functies worden gehouden. Zover heeft het echter niet mogen komen. De voorzitter van het jeugdparlement, Kelvin Koniki en eerste plaatsvervangend ondervoorzitter Zenani van Throo, hebben de vergadering ondanks grote tegenstand van de leden verdaagd, omdat ze moeite hadden met enkele zaken.

Ze weigerden te accepteren dat ze pas zaterdag, nota bene kort vóór aanvang van de bijeenkomst, de finalelijst met namen van de kandidaten via mail hebben gehad. Die zou volgens Koniki door de directeur Jeugdzaken zijn toegestuurd. Wat hem ook bevreemdde, is dat er op die lijst een naam met pen erbij is geschreven van een kandidaat SDG-jeugdambassadeur. "Dat kan niet. Wij weigeren deze behandeling." Hoewel de bijeenkomst al was verdaagd, werd die niet lang daarna toch voortgezet door het oudste lid in jaren. Dit is tegen het Ordereglement waarin staat dat de voorzitter alleen wordt vervangen bij ontstentenis of verhindering.

Van Throo viel erover dat er maar één vrouw is op de lijst van kandidaat-Caricomjeugdambassadeur, terwijl er meer dan één man is. Als Kandidaat -sportambbassadeur is er maar 1 man en meer dan 1 vrouw. Als jeugdambassadeurs worden namelijk een man en een vrouw gekozen. Ze vindt het daarom oneerlijk. "Dan mag de minister van Sport- en Jeugdzaken de ambassadeurs benoemen en hoeven wij geen verkiezingen te hebben." Directeur Jeugdzaken, Rachel Koningsbloem-Pinas, zegt desgevraagd dat er een selectieprocedure is op basis van vastgestelde criteria. "De kandidaten die voldoen zijn doorgestroomd. Als ze niet voldoen, kan de werkgroep haar eigen integriteit niet te grabbel gooien." Ze zegt dat het overigens niet uniek is dat er slechts één vrouwelijke kandidaat is. Dat was in 2007 ook het geval toen Stephany Kasketi de enige vrouwelijke kandidaat was voor de functie van Caricom-jeugdambassadeur.

Echter, zowel Koniki als Van Throo hebben zaterdag op vragen van journalisten duidelijk gemaakt, dat de huidige leiding het niet zonder meer zal accepteren, ongeacht of het al eerder is voorgekomen. Koniki: "Het huidige team zal zich niet inzetten voor onvolledige informatie. Laat dat duidelijk zijn. Wij zijn een erkend instituut en geen piki piki pley."  Koningsbloem stelt dat de jeugdparlementariërs zich goed moeten laten informeren over hun rol. Ze ontkent verder de bewering dat zij zaterdag ter elfder ure de namen van de kandidaten naar de leiding heeft gestuurd. Ze wijst erop dat de namen sedert februari naar het jeugdinstituut zijn gestuurd en die zouden door de griffier aan de leiding doorgegeven moeten worden.

De minister van Sport- en Jeugdzaken heeft maandag, naar aanleiding van de uit de hand gelopen vergadering van zaterdag, een spoedbijeenkomst met de kiescommissie, de leiding van het jeugdparlement en de jeugdadviesraad. De verkiezingen van de jeugdambassadeurs staan voor 28 juli gepland. Er is haast geboden, omdat Suriname vanaf augustus het voorzitterschap van Caricom-jeugdambassadeurs moet vervullen. Vernomen wordt dat het land meerdere malen hierop is gewezen door het secretariaat in het buitenland, omdat de tijd dringt.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina