Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COMMENTAAR: Bedoeling minister Blok

COMMENTAAR: Bedoeling minister Blok

25/07/2018 12:00

COMMENTAAR: Bedoeling minister Blok

 

MINISTER STEF BLOK van Buitenlandse Zaken van het Koninkrijk der Nederlanden heeft tegenover Nederlandse personeelsleden werkzaam bij internationale organisaties uitspraken gedaan over de “mislukte” staat Suriname. Wat is de precieze bedoeling hiervan geweest? Over een mislukte staat kan verschillend gedacht worden, maar Blok laat er geen twijfel over bestaan. Hij doelt op de opdeling van de multi-etnische bevolkingssamenleving en meent dat een multi-etnische samenleving niet bestaat. Die opmerking maakte hij toen een toehoorder op de bijeenkomst Suriname als voorbeeld noemde van een vreedzame multiculturele en-etnische samenleving.

Blok heeft gezegd de scherpte van de discussie te hebben opgezocht. Wat hij daarmee wilde bereiken weet hij alleen. Feit is dat van een minister van Buitenlandse Zaken geen naïviteit wordt verwacht. Verondersteld wordt dat hij minimale kennis heeft van de Surinaamse geschiedenis. Daarbij springen in het oog het slavernijverleden, de koloniale periode met zijn vele uitspattingen en de militaire machtsovername in 1980. Zelfs Nederlandse deskundigen hebben de zogeheten ontwikkelingshulp aan een kritische beschouwing onderworpen en zijn tot de conclusie gekomen dat de allerarmsten er niet van hebben geprofiteerd. Het valt niet te ontkennen dat de binnenlandse elite niet goed met de macht is omgegaan. Zelfs na de staatkundige onafhankelijkheid zijn in een groot aantal gevallen niet de juiste keuzes gemaakt over de ontwikkelingsrichting.

De ontwikkeling is naar de hand van politiek Den Haag gezet. Immers heeft zelfs na de staatsgreep in 1980, wel of niet welkom, Nederland het militaire regime ondersteund en is de rol van het voormalige moederland daarin nog steeds bewaard gebleven. Blok moet toch van deze episode van de geschiedenis op de hoogte zijn. De bewindsman wijst niet met een beschuldigende vinger naar de toenmalige Nederlandse machtshebbers. Hij haalt de multi-etnische samenleving voor de geest die door politici in de periode vóór de onafhankelijkheid, inderdaad bijna tot een tweedeling is geleid.

Het is die tweedeling tussen 'wij' en 'zij' waarvoor in een open brief in de Volkskrant, zestig acteurs, wetenschappers, journalisten, kunstenaars, programmamakers, schrijvers en dichters hun bezorgdheid uitspreken en de uitspraken van Blok veroordelen. Om het voorbeeld van de wereld te blijven, mogen resten van politici in Suriname de kans niet krijgen etnische snaren te bespelen. Blok heeft excuses aangeboden, maar de gewraakte uitspraak niet ingetrokken. Over het effect dat hij heeft willen bereiken wordt daarom in het duister getast.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina