Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Alcoa-debat wordt ‘spannend’

Alcoa-debat wordt ‘spannend’

31/07/2018 09:27 - Ivan Cairo

Alcoa-debat wordt ‘spannend’

Foto: dWT Archief  

PARAMARIBO - NPS-assembleelid Patricia Etnel is geschrokken van de brief die president Bouterse in verband met de Suralco/Alcoa-kwestie onlangs naar het parlement stuurde. Nu is volgens haar duidelijk geworden dat ondanks de bezorgdheid van coalitie en oppositie, de regering de multinational ruim baan heeft gegeven haar zaken hier af te bouwen. Volgens haar is in deze kwestie niet Alcoa in gebreke gebleven, maar de regering, omdat het parlement geen rechtstreekse zaken doet met de multinational, maar met de regering. En die moet verantwoording afleggen in het college. “Wanneer de regering in gebreke blijft en niet praat met het parlement, is zij de grote schuldige in deze.”

Dat Suralco haar bauxietactiviteiten in Suriname stopt voordat het 75-jarig contract waarop die zijn gebaseerd is verstreken, kwalificeert politieke partij Palu als "wanprestatie". Het land heeft veel offers gebracht om het bedrijf in staat te stellen hier een geïntegreerde aluminiumindustrie op te bouwen, om nu opgezadeld te worden met een voortijdig vertrek, vindt de partij. Geconstateerd wordt dat de intentieverklaring (MoU) die in 2015 tussen de regering en Suralco's moedermaatschappij Alcoa was overeengekomen inhoudelijk zodanig is gemanipuleerd dat het nu het karakter krijgt van een overeenkomst.

In deze mou zijn afspraken gemaakt over de vroegtijdige beëindiging van de Brokopondo-overeenkomst (BO) en wordt aan Alcoa de ruimte gegeven om alvast met de uitvoering daarvan te beginnen. Palu is verbaasd over de brief van Bouterse aan het parlement, waarin hij stelt dat Suralco/Alcoa geen wanprestatie heeft gepleegd. De brief toont volgens de partij aan dat "wij het niet aan de presidentiële commissie kunnen overlaten om met Alcoa te onderhandelen, wanneer het Surinaamse belang voorop moet worden gesteld. De fouten van de commissie stapelen zich alleen maar op en slechts De Nationale Assemblee kan hier nog een halt aan toeroepen".

Etnel vraagt zich af waarom de president in de brief wijst op milieuaspecten, terwijl zijn regering niet in staat is een milieuraamwet bij De Nationale Assemblee in te dienen. "Misiekaba komt draagvlak zoeken bij de oppositie om een milieuraamwet in te dienen, want de regering is niet in staat dat te doen", stelt het NPS-fractielid. Dat Bouterse bij tijd en wijlen rept over het belang van het milieu voor Surinames ontwikkeling typeert ze als lippendienst. "Het is mofotaki, du na noti". De wijze waarop de regering het Alcoa-vraagstuk aanpakt is voor Etnel bewijs dat "deze mensen die nu aanzitten geen Surinamers zijn, want het land wordt verkocht. Deze mensen zijn boeven". Volgens haar wordt het vandaag "spannend" in het parlement, wanneer het Alcoa-vraagstuk weer zal worden behandeld.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina