Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COMMENTAAR: Stopzetting ontmanteling

COMMENTAAR: Stopzetting ontmanteling

02/08/2018 12:00

COMMENTAAR: Stopzetting ontmanteling

 

DE NATIONALE ASSEMBLEE (DNA) heeft er geen doekjes om gewonden: ze wil zo spoedig mogelijk alle stukken en de gewijzigde overeenkomst tussen de Alcoa/Suralco en het presidentiële team om dan een weloverwogen besluit te nemen. Vicepresident Adhin beloofde de documenten binnen twee weken te zenden naar het college. Coalitie en oppositie hebben de plooien gladgestreken en trekken weer gezamenlijk op. Dit tekent hun nationalistisch gevoel.

Kort geleden nog dreigde er een breuk te ontstaan door wat getypeerd mag worden als een soloactie van NPS-fractieleider Rusland en zijn VHP-collega Santokhi. Zij zouden de afspraak voor een gezamenlijke verklaring van coalitie en oppositie hebben geschonden en uit de school hebben geklapt tegenover verslagggevers, na een gezamenlijke vergadering over de Alcoa-kwestie. In feite werd de oppositie vanuit NDP-kringen beschuldigd politiek te willen scoren.

Kamerbreed had het parlement eerder een intentieverklaring tussen de multinational en het presidentiële team verworpen. Aan de regering werd gevraagd met een gewijzigd document te komen. Voor het college was het een lijdensweg om het gewijzigde memorandum te bemachtigen. In feite zou de presidentiële commissie bedankt moeten worden omdat ze gewogen en te licht bevonden was. Het toevoegen van deskundigheid aan het onderhandelingsteam geeft hoop dat er een kwalitatief beter stuk geproduceerd is.

In DNA kwam dinsdag de verlossende mededeling van de vicepresident dat de onderhandelingen zijn afgerond en het vertrouwelijke karakter van de besprekingen werd opgeheven. Vanwege de veelheid van informatie vroeg de assemblee een schriftelijke verslaglegging. Wijziging van de veel besproken Brokopondo-overeenkomst wordt een vette kluif en zal ontegenzeggelijk leiden tot diepgaande discussies.

Verhelderend was de eis van DNA om met name de ontmantelingsactiviteiten van de Alcoa bij de Paranamraffinaderij voorlopig te stoppen. Die eis is begrijpelijk omdat uit documenten is gebleken dat de milieuomstandigheden dermate alarmerend zijn dat er reden is voor ernstige bezorgdheid. Gevaarlijke stoffen in de bodem die zich vermengen met het grondwater hebben catastrofale gevolgen voor mens en dier. Dat is wereldwijd bewezen. 

Nu de vicepresident daarvan zelf melding heeft gemaakt kan niet enkel worden gesproken over ontmanteling van de raffinaderij, maar misschien vooral over hoe Alcoa ervoor zal zorgen dat mogelijke levensgevaarlijke vervuiling van de bodem (verantwoord) wordt opgeruimd. Dat geldt uiteraard voor alle plekken waar mijnbouwactiviteiten hebben plaatsgevonden. DNA mag het nageslacht niet opzadelen met de negatieve milieueffecten. Ook hier geldt dat het volksbelang voorop staat.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina