Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COMMENTAAR: Vicieuze cirkel

COMMENTAAR: Vicieuze cirkel

17/08/2018 12:00

COMMENTAAR: Vicieuze cirkel

 

PARAMARIBO - MEER DAN SRD 11 miljoen extra per maand gaat de loonsverhoging aan landsdienaren kosten. Minister Hoefdraad van Financiën benadrukt dat er geen geld wordt bijgedrukt. Het geld komt uit de samenleving. CLO-voorzitter Hooghart heeft meermalen gewaarschuwd voor inflatoire gevolgen door forse verhogingen, maar zijn secretaris Miskin maakt zich zo te zien daar niet druk over. Kennelijk denkt hij: loonronden worden driftig gegeven en waarom dan aan de CLO niet. Nota bene zegt Hoefdraad dat geld geen probleem is. Over de roulatie van middelen in de samenleving spreekt Hoefdraad in raadselen.

Ofschoon deskundigen de overheid verwijten monetair te financieren, wordt dat in regeringskringen tegengesproken. De regering wordt ervan verdacht met de leencultuur te spelen, de geldpers te draaien of nog meer belastingverhogende maatregelen door te voeren. Het staat vast dat aan de ene kant de overheid met gulle hand geeft en met de andere het geld terugneemt. Het principe van vestzak, broekzak. Vandaar dat landsdienaren sceptisch staan tegenover de aangekondigde verhogingen. Worden zij blij gemaakt met een dode mus? Want de schuldpositie en het begrotingstekort van het land zijn van dien aard dat er nauwelijks ruimte bestaat voor forse loonsverhogingen. Dan te bedenken dat dit niet het einde is van de zoektocht naar meer loon.

Huiveringwekkend zijn de verzoeken van pressiegroepen binnen het overheidsapparaat. In hoeverre de mensen inderdaad zullen profiteren van de toch wel forse loonsverhoging, valt te bezien. Het is immers bekend dat handelaren bij elke loonronde van voornamelijk mensen op de betaalrol van de overheid, zonder enige aanwijsbare reden de prijzen drastisch verhogen. Hierdoor worden ook zij die het zonder (forse) salarisaanpassing moeten doen ongewild getroffen. Een oproep aan de handel de prijzen in de winkel niet drastisch te verhogen werkt niet, omdat hetin standhouden van de handel onder andere mogelijk is door afroming van de toegenomen koopkracht.

Aangezien de meeste Surinamers gevangen zitten in de consumptiemaatschappij, verdampt de extra loonsverhoging, komen zij opnieuw in een vicieuze cirkel terecht en dringen binnen afzienbare tijd opnieuw aan op weer een verhoging. Miskin zegt dat ook gepensioneerde landsdienaren aanspraak maken op de verhoging aan de nog actieve overheidswerkers. Hopelijk hoeven zij - degenen die met pensioen zijn - geen lijdensweg   leggen om het geld te ontvangen, zoals tot nu toe is gebeurd? Grootste zorg zijn de kwetsbare werklozen, thuis- en daklozen en vele particuliere bedrijven die op zichzelf zijn aangewezen om het hoofd boven water te houden.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina