Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COMMENTAAR: Beloning CLO wordt testcase

COMMENTAAR: Beloning CLO wordt testcase

23/08/2018 12:00

COMMENTAAR: Beloning CLO wordt testcase

 

DE DOOR DE Regering aangekondigde financiële tegemoetkoming aan de Centrale van Landsdienaren Organisatie (CLO) wordt een testcase voor Assembleeleden die hun mond vol hebben van heroverweging van de schadeloosstelling. Met grote belangstelling wordt gekeken en geluisterd naar standpunten van Assembleeleden André Misiekaba, Melvin Bouva en voorzitter Jennifer Geerlings-Simons die het moeten doen met de schadeloosstelling alleen, terwijl het grootste deel van de overige leden daarnaast andere inkomsten heeft.

Hoog op de agenda staan de persoonlijke belangen van de president, vicepresident, assembleeleden, directeuren, onderdirecteuren, beleidsadviseurs en raadsadviseurs. Aangezien de hele top van het land, ook zij die niet werken en thuiszitten, hierbij betrokken is, ligt het voor de hand dat niets hen zal weerhouden, de verhoging door te drukken. De algemene indruk is dat dit zal gebeuren ook al 'vergaat het land'.

DNA is een blaffende hond die niet bijt. Dat is bewezen in de Alcoa-kwestie. De volksvertegenwoordiging is eerder enkele keren met een kluitje in het riet gestuurd door de regering, toen gewenste gegevens niet zijn overgelegd. Dat is de eerste testcase die tot uitdrukking brengt dat de uitvoerende macht een loopje neemt met de wetgevende macht en het landsbelang. De stem van het volk, DNA, wordt ondergeschikt gemaakt aan de grillen van de multinational en aan de toegeeflijkheid van de regering.

De tweede testcase is dat de regering geen boodschap heeft aan kritiek van grote delen van de samenleving door zichzelf astronomische bedragen toe te kennen als afgeleide van de CLO-verhogingen. Slim bedacht, want zij neemt als medepleger in haar kielzog mee de Nationale Assemblee die rooskleurig meevaart. Uit vrees voor een CLO-staking wordt het algemeen belang opgeofferd en als meevaller worden de zakken van DNA-leden en ministers tegelijk automatisch gevuld. Meerdere vliegen in één klap.

Een gefundeerde verklaring van de oppositie over afwijzing van de verhoging aan DNA en ministers voelt aan als een politieke stunt met het oog op de komende verkiezingen. De intentie van de oppositie is pas echt als wordt aangedrongen op een spoedvergadering van DNA om uitputtend over deze kwestie te praten en besluiten te nemen. Primair besluit is het loskoppelen van de DNA-schadeloosstelling en het ministerssalaris van respectievelijk de onderdirecteur en directeursfunctie. Coalitieleden doen er goed aan hun politieke oprechtheid en waarachtigheid te verbinden aan het protest van de oppositie ook al gaat het ten koste van hun persoonlijk belang.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina