Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Gajadien en Matoera eisen dat Alcoa gesprekken stopt

VHP-assembleeleden eisen afbreken gesprekken door Suralco/Alcoa

25/08/2018 05:42 - Ivan Cairo

VHP-assembleeleden willen afbreken Suralco-besprekingen

 

PARAMARIBO - In een brief doen assembleeleden Asiskumar Gajadien en Krishna Mathoera een dringend beroep op Suralco en Alcoa om onmiddellijk alle onderhandelingen met de regering af te breken over de “voortijdige en eenzijdige beëindiging van de Brokopondo-overeenkomst”. Ook wordt geëist dat het bedrijf alle details openbaar maakt van de afspraken die tot nu toe zijn gemaakt met de regering.

Gebeurt dit niet, dan zullen de twee parlementariërs zich voor hulp wenden tot relevante internationale organisaties en speciale afdelingen van de regering van de Verenigde Staten van Amerika. Zo blijkt uit de brief die vrijdag is gestuurd naar de directie van Suralco, Alcoa-directeur Global Primary Products, Robert G. Wilt en de raad vaan bestuur van de multinational.

Gesteld wordt dat met grote bezorgdheid nota is genomen van de bekendmaking van de eenzijdige beëindiging van de Brokopondo-overeenkomst door Suralco. Ondanks "unanieme oproepen van politieke leiders en anderen is er geen sprake geweest van duidelijkheid en transparantie over voorwaarden en regelingen die Suralco en de Surinaamse regering hadden moeten overeenkomen vanaf het eerste moment van de aankondiging in 2015 tot de heden", schrijven Gajadien en Mathoera.

De parlementariërs schrijven dat zij uit de weinige verkregen informatie begrijpen dat Suralco/Alcoa en de regering "in een sfeer van geheimzinnigheid een duistere deal hebben bekokstoofd die zeer ongunstig en schadelijk is voor de belangen van de bevolking van Suriname". In de brief wordt een aantal overwegingen opgesomd waarom de deal slecht is voor Suriname.

De briefschrijvers zijn van mening dat "onderhandelingsmethoden van een dergelijke onbetrouwbare aard worden beschouwd als een flagrante schending van wereldwijd aanvaarde principes en normen voor verantwoord zakelijk gedrag die in overeenstemming zijn met de toepasselijke wetgeving en internationaal erkende normen". Zij vinden dat integriteit, transparantie en fatsoen in zowel het publieke als het private domein sleutelbegrippen zijn in de strijd tegen corruptie en afpersing.

Het Surinaamse bedrijfsleven, niet-gouvernementele organisaties en maatschappelijke groepen hebben daarom samen gewerkt aan vergroting van de publieke steun voor anticorruptiemaatregelen, transparantie en bewustwording van de problemen van corruptie en omkoping. Zij noemen een deugdelijke bedrijfsvoering "een essentieel element voor het bevorderen van een ethische cultuur in bedrijven", wordt gesteld.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina