Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COMMENTAAR: Alumni Associatie

COMMENTAAR: Alumni Associatie

28/08/2018 12:00

COMMENTAAR: Alumni Associatie

 

HET IS EEN welkome ontwikkeling dat bij het vijftigjarige bestaan van de Anton de Kom Universiteit van Suriname de Adekus Alumni Associatie (AAA) is geproclameerd. Veel afgestudeerden hebben onderzoek gedaan naar verschillende aspecten binnen de samenleving en met hun onderzoek wordt niet veel gedaan. Soms liggen onderzoeksverslagen letterlijk stof te vergaren in de bibliotheek van de Universiteit.

Maar de AAA krijgt geen gemakkelijke taak. Het doen van onderzoek als grondslag voor het doorvoeren van bepaalde ontwikkelingen in Suriname is niet mainstream. Veelal worden maatregelen aangekondigd zonder dat daar een goede en gedegen studie aan voorafgaat. Die sneuvelen vaak weer, omdat geen onderzoek is gedaan naar haalbaarheid. Nog vers in het geheugen liggen de fly-overs en treinen die deze regering had aangekondigd. Zonder onderzoek naar noodzaak, haalbaarheid en effecten werden deze aankondigingen niet eens serieus genomen.

Het succes van de AAA zal ook afhangen van de mate waarin de wetenschappers zelf een switch kunnen maken van het doen van eenmalig onderzoek naar een fenomeen, naar het uitoefenen van wetenschap. Want daar zit een groot verschil in. Veel afgestudeerden komen terecht bij de overheid of een bedrijf en verliezen hun opgedane expertise uit het oog wanneer ze zich er niet langer mee bezighouden. Ze publiceren nooit meer een wetenschappelijk artikel en blijven niet eens op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen op hun vakgebied. Dat is doodzonde. Een alumni-associatie zal dus ook daaraan moeten werken.

Na vijftig jaar Adek dient het instituut ook kritisch naar zichzelf te kijken. De klachten van studenten die geponeerd worden, moeten ook serieus genomen worden en die zijn legio. Een zichzelf respecterend instituut moet aan zelfevaluatie kunnen doen om zelf ook aan te tonen bij de tijd te zijn bij het vormen van wetenschappelijk kader. Dan komen zaken bij kijken als geaccrediteerde opleidingen.

De AAA kan zich ook sterk maken voor deelname aan internationale tenders. Vaak hebben buitenlandse overheden en bedrijven consultants nodig voor onderzoek naar een bepaald fenomeen. Universiteiten kunnen zich in die gevallen inschrijven om daaraan mee te doen. Maar dan moet wel een bepaalde trackrecord van die universiteit bekend zijn. De alumni-associatie zou met inzet en koppeling van afgestudeerden werkelijk een platform en tegelijkertijd een kweekvijver kunnen zijn waaruit geput zou kunnen worden om deze goedbetaalde tenders toegewezen te krijgen.

Kortom: na een halve eeuw van proberen is het belangrijk dat de brug tussen opgedane en toegepaste kennis geslagen wordt. Een mooie taak voor de AAA.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina