Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • ‘Regering pleitbezorger Suralco/Alcoa’

'Regering grootste pleitbezorger Suralco/Alcoa'

28/08/2018 14:44 - Ivan Cairo

'Regering grootste pleitbezorger Suralco/Alcoa'

 

PARAMARIBO - De Nationale Assemblee (DNA) wordt in de kwestie-Suralco/Alcoa gebruikt als applausmachine door de regering. Dat is de indruk die DOE-fractieleider Carl Breeveld heeft van de wijze waarop de regering deze zaak heeft aangepakt. Ook andere oppositieleden zijn niet blij met de gang van zaken en vinden dat onvoldoende is gedaan om de bauxietsector te redden.

Voor coalitielid Rashied Doekhie (NDP) is het hoofdstuk Suralco een gepasseerd station. Hij stelde voor dat de regering de multinational zover krijgt dat deze bij notariële akte of overeenkomst erkent dat de milieuverontreiniging die heeft plaatsgevonden, zal worden opgeruimd. "Zij hebben die smurrie gemaakt, dus zij moeten die rotzooi ook opruimen", stelde hij. Regering en parlement vergaderden maandag opnieuw over het vertrek van Suralco/Alcoa uit Suriname en de afspraken die de regering daarover heeft gemaakt.

Deskundigen hebben uitgerekend dat Suriname aan inkomsten bestaande uit belastingen en andere economische spin-offeffecten ruim vier miljard US dollar misloopt door het voortijdig beëindigen van de Brokopondo-overeenkomst door Suralco/Alcoa. Volgens waarnemend president Ashwin Adhin kloppen deze berekeningen niet. Hij hield het parlement voor dat de Staat veel minder aan belastingen zou opstrijken dan vier miljard US dollar als de Brokopondo-overeenkomst pas in 2033 zou verlopen.

Hij merkte op dat de Staat in 2015 slechts zeven miljoen US dollar aan Suralco heeft verdiend, terwijl voor stroomlevering aan het bedrijf gemiddeld veertig miljoen dollar per jaar wordt betaald. Er was dus sprake van een negatieve inkomstenstroom meent Adhin, die uitsluitend over de belastinginkomsten sprak en niet over andere inkomsten en voordelen voor de Surinaamse economie.

Volgens NDP-assembleelid Amzad Abdoel heeft Suralco/Alcoa de aluinaarderaffinaderij moedwillig verwaarloosd, zodat een situatie gecreëerd werd om de plant te kunnen opdoeken. Hij vraagt zich af of het de multinational wel menens was met de milieuaspecten die kleefden aan zijn operaties. "Moedwillig het milieu op onverantwoorde manier vervuilen is verschrikkelijk en crimineel", zei Abdoel, die vindt dat Suralco misbruik heeft gemaakt van het ontbreken van milieuwetgeving. Op een criminele wijze is het milieu in gevaar gebracht en zijn de Staat en bevolking voor de gek gehouden, meent de politicus, die vindt dat dit niet ongestraft mag blijven. 

Suralco/Alcoa heeft tijdens de onderhandelingen hardball gespeeld op basis van een aantal beperkingen aan Surinaamse zijde, zei Adhin. Zo heeft de onderneming ingespeeld op de omstandigheid dat er geen voorzieningen zijn voor een voortijdige beëindiging van de Brokopondo-overeenkomst. Suriname heeft van zijn kant ook hardball gespeeld, wat ook tot uiting komt in de nieuwe overeenkomst met de multinational, aldus de waarnemend president. Er is wat de regering betreft het maximale voor Suriname gerealiseerd wat gegeven de huidige omstandigheden haalbaar was. Hij wijst onder meer op milieuaspecten en de elektriciteitsparagraaf. "We hebben kunnen voorkomen dat Bakhuys gegijzeld werd".

Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons merkte op dat de zorgen bij het parlement "helemaal niet weg zijn". Ze riep de regering op zich aan gemaakte overeenkomsten te houden, zodat partners zoals Suralco/Alcoa daarin geen aanleiding vinden om zich niet aan afspraken te houden. Ze riep de regering op snel de nieuwe overeenkomst naar het parlement te sturen. Volgens VHP-fractieleider Chandrikapersad Santokhi heeft de multinational de nationale wetten van Suriname met zijn acties en handelingen geschonden wat de regering zich lankmoedig heeft doen welgevallen.

Suralco/Alcoa heeft wanprestatie geleverd, vindt hij. "We missen het nationaal gevoel bij de regering. We missen het nationaal belang bij de regering", stelde Santokhi. Hij wierp op dat Alcoa nooit zo zou hebben gehandeld indien het om een operatie in de VS ging. Zowel Santokhi, Breeveld, Abop-vertegenwoordiger Marinus Bee en PL-fractielid Ingrid Karta-Bink voerden aan dat de regering bij monde van waarnemend president Adhin zich als pleitbezorger van de belangen van de multinational heeft geprofileerd. Uitsluitend de argumenten van de maatschappij werden aangevoerd om de ontmanteling van de Paranam-aluinaarderaffinaderij en beëindiging te rechtvaardigen.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina