Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Padieboeren luiden noodklok

Padieboeren luiden noodklok

29/08/2018 08:51 - Terence Oosterwolde

Padieboeren en DNA-leden samen op de foto dinsdagochtend.

Padieboeren en DNA-leden samen op de foto dinsdagochtend. Foto: dWT  

PARAMARIBO - Als er niet snel wordt ingegrepen, stevent de rijstsector af op de afgrond. Althans, dat beeld heeft de Surinaamse Padieboeren Associatie (SPBA) dinsdagochtend geschetst bij de aanbieding van een petitie aan parlementsvoorzitter Jennifer Geerlings-Simons. De problemen worden deels toegeschreven aan de lage prijs, tussen SRD 75 en SRD 85, die de opkopers willen betalen voor een baal natte padie.

Beweerd wordt dat er "mondeling was afgesproken" dat de boeren SRD 95 zouden krijgen. De boeren wijzen erop dat de kostprijs SRD 114,95 is, waardoor zij de grote verliezers zijn in deze 'prijsstrijd'. De SPBA maakt duidelijk dat mede daardoor de inzaai van 29.000 hectare, vorig seizoen is teruggevallen naar 'slechts' 21.000 hectare. Zij waarschuwen dat als deze trend aanhoudt er in het komende seizoen slechts tienduizend hectare zal worden ingezaaid, waarmee volgens de organisatie alleen kan worden voorzien in de lokale behoefte. "We zullen dan niet kunnen exporteren."

De boerenvertegenwoordiging stak de hand ook in eigen boezem. "We constateren dat er grote chaos heerst; het lijkt op vissen in troebel water: er is weinig of geen transparantie, beschuldigingen links en rechts en desorganisatie. Het ergste is dat wij, padieproducenten, daar de dupe van zijn." Veel kon mogelijk worden voorkomen als de samenwerkingsstructuur niet ontbrak. Zo een platform zou volgens de visie van de SPBA "proactief de problemen en mogelijkheden blootleggen en oplossingen aandragen, kunnen zorgen voor een transparante op en verkoopprijs van padie en een waakhond kunnen zijn".

De SPBA hoopt op hulp van de regering die niet alleen het verschil in opkoop- en kostprijs moet opheffen, maar haar ook moet compenseren. Voor de toekomst verlangt de organisatie daarom vrijstelling van belasting op diesel en alle importen voor de landbouwsector. Verder pleit zij voor de instelling van het rijstproductschap. Parlementsvoorzitter Simons vindt het positief dat niet alleen de problemen zijn geschetst, maar ook oplossingsmodellen zijn aangedragen.

Zij zou de petitie geven aan de vaste commissies van LVV en HI&T in het parlement, terwijl ze de ministers persoonlijk op de hoogte zou stellen. Ze beloofde zich meer te verdiepen in de voorstellen. De SPBA heeft ook petities aangeboden aan de minister van LVV en één exemplaar achtergelaten bij vicepresident Ashwin Adhin die de petitie "vanwege drukke werkzaamheden" niet persoonlijk in ontvangst kon nemen.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina