Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COLUMN: Hij kan het…

COLUMN: Hij kan het…

06/09/2018 14:00 - Pokay Tongo

COLUMN: Hij kan het…

Stuart Rahan  

Mijn vijftienjarig neefje heeft het weer niet gehaald. Hij doubleert voor de derde keer. Maar deze keer lijkt het minder erg. Misschien omdat het de derde keer is en het ‘normaal lijkt’. Zijn moeder: “Hij kan het maar…” Die maar verwijst naar zijn dagelijkse activiteitenagenda maar de eis of druk het maximale uit het schooljaar te halen bleef uit. “Kinderen hebben het al moeilijk genoeg”, is zo’n dodelijk excuus dat je als ouder hoopt dat dit zich afspeelde ergens vóór de jaren zeventig van de vorige eeuw toen je nog naar een baas kon om een vak (schoenmaker, timmerman, metselaar) te leren. Of je zoals nu gewoon aansluiten bij een politieke partij voor een baan in ruil voor jouw loyaliteit. Jouw kennis, kunde en educatieve achtergrond zijn van ondergeschikt belang.

Mijn neefje (ik had de eer zijn naam te bedenken) heeft een virtuele achterstand van drie jaar op de arbeidsmarkt. Ook het virtuele salaris van drie jaar moet hij ontberen en om zijn onverantwoordelijkheid nog meer te tarten: zijn kansen op succes in het leven zijn er niet groter op geworden. Mijn familie zal mij weer aanspreken op mijn columnistenregime waarin ik mijn eigen nest bevuil maar mijn neefje is het prototype van het massale falen van het onderwijssysteem in Suriname. Als ouders ben je eerstverantwoordelijke voor zijn leerprestaties en moet je indien nodig gezamenlijk met de school verhoging van de leerprestaties nader bekijken. Het idee dat de school de enige plek is voor algemene ontwikkeling van jouw kind is namelijk achterhaald.  

Dat er iets wezenlijks fout is aan ons onderwijs is geen nieuws. Hervormingen zijn nodig om in te spelen op in eerste instantie de nationale behoeften en daarna wat internationaal van ons gevraagd wordt. We bezitten ruime reserves aan bauxiet en kennis daarvan, we leverden wereldwijd het beste zaaizaad voor rijst en dankzij vasthoudendheid en vakmanschap heeft Eddy Jharap onze olievoorraad winstgevend weten te exploiteren. We kunnen het! Je zal eerst in jezelf moeten investeren, maar bovenal moet je je losmaken van politieke machtsverhoudingen. Je hebt niks aan een loyalist als hij inhoudelijk geen kaas gegeten heeft van hem toevertrouwde werkzaamheden. De politiek zal zichzelf recht in de ogen moeten aankijken en het roer radicaal moeten omgooien. Enge persoonlijke belangen hebben ervoor gezorgd dat wij als natie economisch internationaal geen enkele rol van betekenis spelen door ons zo afhankelijk op te stellen alsof de wereld ons wat verschuldigd is. De miljarden US dollars aan leningen zijn daar het sprekende foute voorbeeld van.

Toch juichte ik in stilte toen Giovanny van Kust op zijn 37ste zijn bachelorgraad haalde. Het zou geen wereldnieuws mogen zijn maar is het beste voorbeeld van iemand die gaandeweg zijn carrière tot het inzicht kwam dat jij, door te stijgen op de maatschappelijke ladder, je niet omhoog hoeft te likken of uit onkunde loyaal hoeft te zijn. Bewust werken aan educatieve vooruitgang heb je in eigen hand. Ik zeg bewust omdat, en dan kijk ik naar mijn neefje, het niet tot hem is doorgedrongen wat hij zichzelf onthoudt door voor de derde keer te doubleren. Succes bij de meisjes en vrienden is stoer maar uiteindelijk zal je toch slechts een partner moeten kiezen om mee samen te leven. En als ik zijn Facebookpagina mag geloven dan is hij zich daar toch wel degelijk bewust van getuige zijn tekst: "Een goed leven is een verzameling van gelukkige momenten". Dat geluk komt niet uit de lucht vallen door omhoog te kijken.  

Ik had graag mijn neefje niet willen rekenen tot de verloren generatie Surinamers die het slachtoffer is van politiek wanbeleid. Je hebt namelijk een eigen verantwoordelijkheid om gelukkig te zijn. Laatbloeiers zullen er altijd zijn maar de samenleving daarvan afhankelijk maken, is het slechtste beleid dat je als regering kunt voeren.

taknangami@live.nl

Share on Facebook    

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina