Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • ‘Sancties tegen ondernemers ‘absurd’’

VSB-directeur: ‘Sancties tegen ondernemers ‘absurd’'

06/09/2018 06:21 - Ivan Cairo

VSB-directeur Steven MacAndrew.

VSB-directeur Steven MacAndrew. Foto: Irvin Ngariman  

PARAMARIBO - Het is totaal absurd dat ondernemers die hun personeel niet raadplegen bij het nemen van beslissingen een boete krijgen of in de cel gegooid kunnen worden. Dit gegeven het feit dat Suriname grote behoefte heeft niet alleen aan lokale ondernemers, maar ook buitenlandse directe investeringen. Dat stelt Steven MacAndrew, directeur van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) naar aanleiding van bepalingen in de conceptwet Ondernemingsraadpleging die nog door het parlement behandeld moet worden.

"Modernisering van de arbeidswetgeving is noodzakelijk, zelfs heel noodzakelijk in gevallen waar de wetgeving ernstig verouderd is of hiaten heeft. Maar het mag nimmer zo zijn dat arbeidswetgeving ondernemerschap en investeringen in Suriname ontmoedigt", stelt MacAndrew. Dergelijke wetgeving maakt duurzame ontwikkeling en daarmee ook decent work in Suriname onmogelijk, vindt de VSB-directeur. "Want verhoging van economische bedrijvigheid en diversificatie van onze economie zijn hoogst noodzakelijk, omdat hiermee inkomsten voor de Staat worden verdiend, waarmee de overheid aan de slag kan."

Hij stelt ook dat het bedrijfsleven in de afgelopen jaren daarom continu heeft gepleit voor een trade and investment promotion agency. Er worden stappen ondernomen om InvestSur volledig te operationaliseren maar nog voordat dit instituut actief is, wordt het geconfronteerd met een enorme barrière. De VSB heeft vaker gepleit voor geïntegreerd nationaal beleid en heeft in het verleden al vaker opgemerkt dat "congruentie een probleem is bij de overheid, omdat maatregelen van ministeries, vaak genoeg tegenstrijdig zijn en juist niet versterkend werken".

MacAndrew: "Dit zorgt voor een heel frustrerend ondernemers- en investeringsklimaat, hetgeen ook een issue is waarvoor vaker de aandacht is gevraagd." Hij zegt dat sociale dialoog, op welk niveau dan ook, volkomen berust op vrijheid van en vertrouwen tussen de sociale partners. "Dit is waarvoor de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) al bijna een eeuw pleit. Ook de VSB pleit al heel lang hiervoor. Ik twijfel niet aan de goede bedoelingen van het ministerie van Arbeid, want ook de VSB is voorstander van grotere cooperatie op de werkplek, maar dwang is uit den boze. Voorts is het niet noodzakelijk om voor elk wissewasje een wet te maken." 

De ILO is geen voorstander van wetten met een repressief karakter, zeker niet bij sociale dialoog, benadrukt de VSB-directeur. In geen enkele conventie of aanbeveling staat dat de sociale partners, vooral werkgevers en werknemers, in hechtenis genomen of beboet moeten worden, omdat ze niet in dialoog willen treden. De VSB-directeur vindt het vreemd, dat het ministerie vasthoudt aan deze bepalingen in de wet, terwijl het ontwerp in het Arbeidsadviescollege resoluut is afgewezen door de vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers, omdat zij er geen heil in zien.

Share on Facebook    

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina