Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • INGEZONDEN: NDP YWCL verwerpt geweld

INGEZONDEN: NDP YWCL verwerpt geweld tegen vrouwen

09/09/2018 04:29

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud van deze schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt zich het recht om stukken niet te plaatsen, in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud van deze schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt zich het recht om stukken niet te plaatsen, in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.  

Vol verontwaardiging en afschuw hebben wij de afgelopen dagen kennis genomen van de wijze hoe vrouwen in de media worden bejegend. Deze bejegening komt niet vanuit individuen of groepen van wie geacht wordt het niet beter te weten, maar juist vanuit de hoek die zou moeten werken aan de bescherming van de vrouw.

Het komt nog teveel voor dat vrouwen negatief of seksistisch worden gepresenteerd in de media. Onlangs werd een prominente vooraanstaande Surinaamse vrouw uit de Nationale Democratische Partij seksistisch aangevallen. Wij betreuren zulke incidenten in de media en roepen media eigenaren evenals de regering op, kritisch het mediabeleid te stroomlijnen met het CEDAW verdrag waarin de bescherming van de vrouw is vastgelegd. De NDP Young Women Leaderschip Council tekent daarom met het bovenstaande inachtnemend, zwaar protest aan hiertegen.

Wij jonge vrouwen binnen de Nationale Democratische Partij, zijn trots op de stappen die vrouwen zichtbaar maken binnen elke laag van de Surinaamse maatschappij. De prominente rollen die vrouwen binnen de regering, overheid, bestuur, politiek en op maatschappelijk niveau vervullen binnen de huidige regering, zijn duidelijk zichtbaar en historisch te noemen. Wij roepen daarom elke jonge vrouw op om zich niet te laten mismoedigen door individuen, die bepaalde opvattingen bezigen die niet passen in de vrouw-vriendelijke samenleving welke wij nastreven en een bepaalde stereotypering willen leggen op jonge politica.

De dagelijkse realiteit gebied te concluderen dat wereldwijd de vrijheid van de vrouw niet optimaal ervaren wordt. Vrouwen worden nog steeds geconfronteerd met de vele vormen van geweld, die behalve de fysieke integriteit aantasten, in teveel gevallen ook het leven van de vrouw hebben opgeëist. Ook Suriname is niet bespaard gebleven van deze vormen van geweld tegen vrouwen.

De NDP YWCL verwerpt elke vorm van geweld tegen vrouwen. Geweld tegen de vrouw, zorgt voor ontwrichting van onze samenleving. Wij geloven in erkenning, waardigheid en respect die als voorwaarden kunnen dienen om  geweld tegen vrouwen terug te dringen en zelf te elimineren. "Strey de fu strey wi no sa frede, Gado de wi fesi man!"

NDP Young Women Leadership Council

Rachel Koningsbloem-Pinas MPA BA

Share on Facebook    

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina