Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COLUMN: Den bet’ dagu lusu

COLUMN: Den bet’ dagu lusu

11/09/2018 14:00 - Rozengeur

Gerold Rozenblad

Gerold Rozenblad  

Ik ben op scherp dezer dagen. Erg scherp. Achter elke bocht verwacht ik ze. Ik zal niet verbaasd zijn als er plots een uit de bosjes langs de weg tevoorschijn springt. Of in het ergste geval een erg slanke die zich schuilhield achter een lantaarnpaal en plots voor je auto staat. In mijn voorzichtigheid kijk ik ook steeds in de achteruitkijkspiegel.

Je weet maar nooit als ze van achter opduiken en je klemrijden. Voor het geval u dacht: "Goed zo Gerold, je bent alert voor het gespuis", moet ik u teleurstellen. Het gaat mij niet om het geboefte. Ik ben alert voor een confrontatie met onze beste kameraad! Ik las bij de concurrent over de nieuwe beleidsmaatregel bij de politie. Elke geüniformeerde agent moet maandelijks minimaal twintig processen-verbaal hebben opgemaakt tegen verkeersovertreders.

Nu kan ik begrijpen dat de verkeerscriminaliteit de pan uitvliegt en schreeuwt om maatregelen. En moet commissaris Guno Roosenhoff die de mededeling deed, kennelijk gedacht hebben dat de ene hand mooi de andere kan wassen. Een nattevingerberekening leert dat als leidinggevenden en speciale onderdelen worden uitgezonderd, ongeveer de helft van het bijkans 3.000 man tellende korps 'op straat' moet zijn. De gemiddelde bekeuring levert ongeveer SRD 200 op. Per man betekent dat op maandbasis SRD 4.000, oftewel het korps zou elke maand ongeveer SRD 6 miljoen in staatskas doen vloeien.

Je zou bijna denken dat de bron van deze maatregel ligt bij minister Leendert die zijn collega van Juspol dit moet hebben ingefluisterd. 72 miljoen op jaarbasis komt erg dichtbij de ruim 80 miljoen die de Staat met de wegenbelasting denkt te kunnen innen. Met een verzekering van SRD 584, een toekomstige wegenbelasting van SRD 520 (p3) en ook nog een royale bijdrage via de governmenttake, sta ik niet in de rij om op welke manier dan ook "bij te dragen" aan die 72 miljoen. En kan ik alleen maar hopen dat de verkeersduivels zich bekeren.

Maar terwijl ik me nu neurotisch en angstig verplaats (je weet maar nooit wat onder het nieuwe regiem door een quotum zoekende agent bedacht wordt als 'rijden op zodanige wijze') vraag ik mij ook af hoe dat plan van Roosenhoff in de praktijk zal uitpakken voor de al onderbezette politie en burgerij. Zoals waar het gebrekkige transport bij voorkeur voor zal worden ingezet. Ik bedoel, je kunt verdachte figuren zien rond het huis van je buurman en denken op tijd te bellen. Om dan te horen: "Belt u maar terug als er daadwerkelijk is ingebroken, we hebben vandaag wel vervoer, maar zijn nog even bezig met een roadblock".

Het bericht zegt dat een aantal manschappen reeds zijn geverbaliseerd voor het niet voldoende verbaliseren. En aangezien zij niet zijn geverbaliseerd voor het niet verbaliseren van echte criminelen, kan de keuze makkelijk zijn als straks promotie in de weg gestaan wordt door een verbaliseringskwestie. Overigens vraag ik mij af wat de geverbaliseerden als verweer opbrachten tegen hun verbalisant. Want met het gebrek aan vrijwel alle werkmateriaal lijken de argumenten voor het niet halen van het quotum legio.

Maar het is een gedisciplineerd korps en als dat het regiem is, zullen onze beste kameraden zich eraan moeten houden, denk ik. Overuren of niet. En eigenlijk zie ik de bui al hangen. Tegen het einde van de maand geconfronteerd worden met korpslieden die hijgend proberen nog hun quotum te halen. En dat wanneer wij, net uitbetaald, denken een feestje te bouwen. De wetenschap en of vrees dat den bet' dagu lusu, dat zal de meeste van ons in elk geval wel nuchter houden!.

Share on Facebook    

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina