Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COMMENTAAR: Beweeg!

COMMENTAAR: Beweeg!

11/09/2018 12:30

COMMENTAAR: Beweeg!

 

PARAMARIBO - BEVOLKINGSONDERZOEK VAN DE Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) van 2001 tot 2016 heeft aangetoond dat meer dan een kwart van de wereldbevolking niet genoeg beweegt. Sinds het onderzoek begon is dit nauwelijks verbeterd. De studie wijst uit dat wereldwijd ongeveer één op de drie vrouwen en één op de vier mannen onvoldoende beweegt.

In hogere inkomenslanden ligt het aantal mensen dat te weinig aan lichaamsbeweging doet, meer dan twee keer zo hoog als in landen met lagere inkomens, waartoe ook Suriname behoort.

In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid in Suriname, met ondersteuning van de Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie (Paho) heeft de Medische Faculteit in 2013 een nationaal gezondheidsonderzoek gedaan naar de verspreiding van risicofactoren van chronische aandoeningen. Het jaar daarop is het resultaat bekendgemaakt.

Het aantal ziekenhuisopnamen in Suriname als gevolg van hart- en vaatziekten en andere niet-overdraagbare aandoeningen is gestegen. Vanzelfsprekend is het de plicht van de burger op zijn gezondheid te letten, maar om uiteenlopende redenen is daar te weinig aandacht voor. En daar ligt een taak voor de overheid om in te komen met beleid voor een gezonder volk.

De ministeries van Sport- en Jeugdzaken en Volksgezondheid zouden een leidende rol moeten vervullen bij het formuleren en uitvoeren van maatregelen ter verlichting van de hevige overlevingsstrijd op de onderste trede van de maatschappelijke ladder. Suriname heeft zich ertoe verplicht de millenniumdoelen van de Verenigde Naties te halen. Eén van die doelen is het terugdringen van armoede. Doe daar dan ook wat mee regering. Belangrijke voorzieningen of maatregelen zijn meer aandacht voor voldoende en geschikte sportfaciliteiten in de buurten, lichte gymnastiek voor senioren en mensen met een beperking en sporten op school.

Voorlichting is een belangrijk element om mensen tot bewegen aan te zetten. Enerzijds moet de overheid dat doen, bijvoorbeeld door mediacampagnes. Anderzijds is de burger verplicht zelf actie te ondernemen. Het lijkt erop dat nog te weinig mensen zich rekenschap geven van een gezonde levensstijl. Toegegeven: het leven is duur. Echter, gezond leven is niet alleen gezond eten, maar bijvoorbeeld ook regelmatig bewegen en dat kost niet veel. Hooguit enige moeite, motivatie en inspanning.

Mensen moeten af van hun statusmanie, waarbij soms vier gezinsleden elk in een eigen auto rijden. Als kinderen vele kilometers naar en van school moeten lopen door armoede kunnen ouderen dat ook. Met minder auto's op de weg wordt ook het milieu gespaard door minder uitstoot en ook dat draagt bij aan een gezond volk.

Share on Facebook    

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina