Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COMMENTAAR: Water duurder

COMMENTAAR: Water duurder

14/09/2018 12:00

COMMENTAAR: Water duurder

 

IN RECORDTIJD IS de rij- en voertuigenbelasting opnieuw geïntroduceerd en de premie van de ziektekostenverzekering verhoogd. Aanpassing van het watertarief staat in de startblokken. Inflatieveroorzakende salarisaanpassing van hoogwaardigheidsbekleders, onder wie de president, zijn vanwege misnoegen in de samenleving aangehouden. Maar ze zullen ongetwijfeld, zoals met Fiso is gebeurd, toch worden doorgedrukt in een ander jasje.

Leraren roeren zich opnieuw en gewapende machten staan klaar om ook hun deel te gaan halen. Wat de minister van Financiën beoogt met zijn bewering van bijna twee maanden geleden dat geld niet het probleem is, is niet duidelijk. Hij staat met zijn mond vol tanden als De Nationale Assemblee hem vraagt met welk geld de verhogingen betaald zullen worden. Hoefdraad moedigt daarmee in elk geval overheidsbonden aan in de rij te staan om hun aandeel op te eisen.

Een ding kan hem niet ontzegd worden: het meermalen benadrukken dat er door de staat inkomstenverhogende maatregelen zouden worden losgelaten op de gemeenschap. Een van de heftigste was de tariefsverhoging van de Energiebedrijven Suriname (EBS) en daarna de brandstofprijsverhoging. Het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen en de Surinaamsche Waterleidingmaatschappij zijn bezig met calculaties om het tarief voor water weer te verhogen.

Eerdere uitspraken van Dodson, die de toets van de waarheid niet doorstonden, maken de aankondiging van een tariefsverhoging met slechts "een paar centjes" maar moeilijk te geloven. Bij de EBS-verhoging zou het ook gaan om een kleine verhoging, maar de schrik sloeg de verbruikers om het hart toen de rekeningen werden aangeboden. Water is een kostbare eerste levensbehoefte waarmee zuinig dient te worden omgegaan. De zorg voor voldoende gezond drinkwater is een verantwoordelijkheid van de overheid.

Ondanks beperkte beschikbare financiële middelen wordt alles in het werk gesteld om landelijk het tekort aan drinkwater op te heffen. De samenleving heeft ook de verantwoordelijkheid om geen water te verspillen. Als de voorziening naar tevredenheid is, er geen vuil water meer uit de kraan komt en er water naar de mensen wordt gebracht, zal er geen bezwaar bestaan om, mits redelijk, "een paar centjes meer" voor water te betalen. Maar veel meer zal dat niet mogen zijn want de regering kan het volk niet blijven tarten met allerlei verhogingen die noodzakelijk zijn geworden door haar verspilzucht de afgelopen jaren.

Share on Facebook    

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina