Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Grootste vervuilers laten het afweten

‘Zonder grootste vervuilers hebben klimaatmaatregelen geen effect’

06/11/2018 15:21 - Ivan Cairo

Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons.

Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons. Foto: dWT Archief  

PARAMARIBO - Acties tegen de gevolgen van klimaatverandering zullen geen succes hebben zolang de landen die de meeste broeikasgassen uitstoten geen bijdrage leveren. Dat zei assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons maandag bij aanvang van een seminar voor parlementariërs uit het Caribisch gebied. Zij voerde aan dat China, de Europese Unie en de Verenigde Staten samen zorgen voor meer dan de helft van de totale mondiale uitstoot van broeikasgassen.

De honderd landen aan de onderkant van de lijst zorgen samen voor slechts 3,5 procent van de uitstoot in de wereld. "De realiteit is dat de wereld de uitdagingen van klimaatverandering niet met succes zal kunnen aanpakken zonder een significante bijdrage van deze landen. En ze hebben onvoldoende gedaan. Sommige van ze zijn zelfs weggelopen, en lieten het aan de rest van de wereld over om het probleem aan te pakken", aldus de parlementsvoorzitter tijdens het seminar in hotel Torarica.

Simons voegde eraan toe dat als deze zaken in aanmerking worden genomen en de overige landen alles correct doen, dit de overlevingskansen van de wereld niet zal verbeteren. Toch hebben deze landen, waaronder Suriname, zich gecommitteerd en zijn zij van plan zich aan de afspraken te houden. "Maar we zullen internationaal moeten opkomen en eisen dat de topvervuilers stoppen met praten en beginnen met het uitvoeren van effectieve emissiereductieregelingen", zei de voorzitter.

Ze wees op Artikel 6 van het Klimaatakkoord van Parijs dat mogelijk het instrument is om dat te kunnen realiseren. Daarom is het volgens Simons belangrijk dat de parlementen zich volledig bewust worden van dit artikel, dat op de markt gebaseerde prijsmechanismen mogelijk maakt. Ofschoon veel actoren reeds met deze ingewikkelde regelingen werken, hebben de landen in het Caribisch gebied daar geen of niet genoeg informatie over.

De efficiëntste maatregel tegen de uitstoot van broeikasgassen is volgens de DNA-voorzitter een wereldwijd stelsel van belastingen dat uniform wordt opgelegd aan alle landen. Landen die enorm veel broeikasgassen uitstoten, moeten bijdragen aan een mondiaal fonds, vindt Simons. "Wat kunnen kleine Caribische landen in deze situatie doen, om alle grote vervuilers ervan te overtuigen dat actie nu nodig is? Hoe financieren zij maatregelen om klimaatrisico's te verminderen?"

Zij kwam ook met een antwoord op deze vragen. "We moeten uitgebreide plannen opstellen om onze mensen te beschermen tegen de gevaren die klimaatverandering met zich meebrengt, omdat onze eigen mitigatie ons niet zal redden. We moeten weten, we moeten spreken, we moeten plannen, we moeten doen." De parlementariërs van de regio moeten ervoor zorgen dat hun stemmen internationaal worden gehoord, aldus de DNA-voorzitter.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina