Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COMMENTAAR: Strategische groepen

COMMENTAAR: Strategische groepen

09/11/2018 12:00

COMMENTAAR: Strategische groepen

 

HET DENKBEELD OVER een speciale waardering voor strategische en constitutionele groepen, geïntroduceerd door president Jules Wijdenbosch tijdens diens regeerperiode 1996 tot en met 2000 schijnt opnieuw onderwerp van discussie te zijn. De Centrale van Landsdienarenorganisaties (CLO) was toentertijd geen voorstander omdat kennelijk een groot deel van de arbeidsklasse buiten de boot zou vallen. Nu blijkt in de praktijk dat het Fisosysteem zich bij de waardering van functies richt op diplomabezit, waardoor eenvoudige arbeiders niet zonder meer door ervaring op de maatschappelijke ladder kunnen klimmen.

Gelet wordt op welke diploma's je bezit om promotie te maken of een loonsverhoging te krijgen. Hoewel geschopt is tegen de strategische en constitutionele groepen, kan niet in herinnering worden gebracht dat een brede discussie, zelfs niet in de volksvertegenwoordiging, uitkomst heeft gebracht in de benaming van de toen vooruitgeschoven groepen. Trouwens, misschien is dat de reden waarom de schadeloosstelling van DNA-leden gemakshalve is gekoppeld aan het salaris van topoverheidsfunctionarissen, want anders is het niet in te denken waarop die schadeloosstelling zou worden gebaseerd: op persoonlijke prestaties als assembleelid of op diplomabezit.

Het vermoeden bestaat dat onder strategische en constitutionele groepen wordt verstaan groepen die een zodanige taakstelling of taakomschrijving hebben binnen het staatsbestuur dat zij het staatsapparaat kunnen platleggen of verlammen. Politie, de rechterlijke macht, militairen, cipiers, verpleegkundigen, artsen, brandweer, douane, luchtverkeersleiders, vuilophaaldiensten en leerkrachten om er enkele te noemen, kunnen de regering onder druk zetten. Werkneerlegging van een groot deel van het landsdienarenkorps kan op de lange duur schade berokkenen, maar bij de eerder genoemde groepen is het ongerief direct voelbaar. Dat is waarschijnlijk de reden waarom regeringen overstag gaan bij looneisen van groepen die als strategisch en constitutioneel worden aangemerkt.

Naar verluidt ligt een verzoek om rechtspositieverbetering voor de rechterlijke macht bij DNA. Het meest actuele pakket is dat van de politie, een strategische groep. En dat wil de bond ook tot uitdrukking brengen door meer dan de overige groepen uit de onderhandelingen te halen. Aan de manschappen is gezegd dat zij een hoger percentage krijgen dan de 25% die aan andere landsdienaren is toegekend. Ex-minister Jennifer van Dijk-Silos had een verhoging van 200% in gedachten. Hoe je het wendt of keert, de strategische groepen krijgen door hun sterke onderhandelingspositie meer greep op de besluitvorming van de regering. Hopelijk houden zij rekening met het algemeen belang en matigen zij hun eisen.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina