Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • ‘PRO niet klein, maar nieuw’

‘PRO niet klein, maar nieuw’

12/01/2019 08:51 - Ivan Cairo

PRO-voorzitter Gerold Sewcharan.

PRO-voorzitter Gerold Sewcharan. Foto: Stefano Tull  

PARAMARIBO - De ontwikkelingsvisie van de Partij voor Recht en Ontwikkeling (PRO) zal op 25 mei tijdens de eerste officiële algemene ledenvergadering gepresenteerd en bekrachtigd worden. Dan geeft de partij ook de aftrap voor de verkiezingscampagne, kwam donderdagavond naar voren tijdens een bijeenkomst van de partij ter gelegenheid van haar eenjarig bestaan.

Partijvoorzitter Gerold Sewcharan noemde in vogelvlucht de hoofdpunten uit het document. Democratie, de inrichting van de staat, politiek, rechtsstaat, de mens, milieu, onderwijs, staatsfinanciën, gezondheidszorg, huisvesting en gelijke kansen voor een ieder nemen een belangrijke plaats in de partijvisie in die voor de komende 25 jaar is ontwikkeld. Zowel Sewcharan als hoofdbestuurslid Brian Boerleider wees op het belang van onderwijs.

Boerleider, zelf ondernemer, noemt onderwijs en ondernemerschap enorm belangrijk voor de ontwikkeling van Suriname. Hij constateert evenwel dat er nog veel schort aan het beroepsgerichte onderwijs. "Het praktische komt nog niet goed tot uiting in het onderwijs", zegt hij. Ook de studiemogelijkheden voor technische beroepen moeten verruimd worden zodat jongeren zich maximaal kunnen ontplooien.

Volgens politiek leider Joan Nibte is een "structurele verandering" noodzakelijk om de sociaal-maatschappelijke positie van grote groepen in de samenleving duurzaam te verbeteren. Curtis Hofwijks, eveneens politiek leider, riep op tot actievere bemoeienis van burgers met de politieke gang van zaken in het land. Er dient ook een einde te komen aan de "onvolwassenheid" van politici en regeringsleden die kritiek op beleid als "vijandigheid" interpreteren. Hij benadrukte dat PRO geen kleine partij is zoals wordt beweerd, maar een nieuwe partij.

Share on Facebook    Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina