Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Abop werkt aan versterking partijkaders

Abop werkt aan versterking partijkaders

10/02/2019 06:33

ABOP werkt aan versterking partij kaders

Foto: Abop.sr  

PARAMARIBO - De Algemene Bevrijdings en Ontwikkelingspartij (Abop) is onlangs begonnen met een serie trainingen waarmee zij potentiële kandidaten wil klaarstomen om het veldwerk tijdens de intensieve verkiezingscampagne adequaat aan te pakken.

Deze vormingssessies moeten er ook voor zorgen dat de gekozen volksvertegenwoordigers op de juiste manier invulling kunnen geven aan hun grondwettelijke, administratieve en bestuurlijke taken, schrijft de partij in een persbericht. Het gaat in deze om volksvertegenwoordigers in De Nationale Assemblee, districts- en ressortraden. De districtscoördinator van de partij, Stanley Betterson, geeft aan dat vorige week een aanvang met de trainingen is gemaakt in het district Wanica.

Advocaat Kenneth Amoksie heeft de spits afgebeten met de training Political Campaigning. Betterson geeft aan dat de jurist tijdens die training stapsgewijs heeft aangegeven dat een strategische opstelling van de veldwerkers nodig is om een optimaal electoraal rendement te halen. Zij zullen zich een aantal kernwaarden van de partij eigen moeten maken om die te kunnen verkondigen aan aspirant-kiezers van de partij. Verder wees Amoksie de kaderleden op het belang van effectieve communicatie en  teambulding tijdens de campagne.

Zaterdag werd de sessie voortgezet met een uiteenzetting van sociologe Fidelia Graand-Galon over politieke ideologie. Alle aspecten en kenmerken van ideologieën als fascisme, socialisme, kapitalisme, conservatisme, liberalisme, feodalisme, marxisme en lenisme werden uitgebreid behandeld. Als sluitstuk werd de ideologie van kiya uit de marroncultuur in relatie gebracht tot de eerder genoemde ideologieën

De ambassadeur gaf aan dat de wereld wat kan leren van de normen en waarden van de kiya van de marrons en dat de kaders hun diplomatie daarmee kunnen opvijzelen. De kiya is de opvoeding die elke marron van huis uit meekrijgt om zich waardig te gedragen in de maatschappij. Betterson geeft aan dat de vormingssessies van de Abop een landelijk karakter zullen hebben.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina