Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Machtsstrijd in advocatenvereniging

Vermoedelijke machtsstrijd in advocatenvereniging

11/02/2019 15:57 - Ivan Cairo

Harish Monorath, deken van de Surinaamse Orde van Advocaten.

Harish Monorath, deken van de Surinaamse Orde van Advocaten. Foto: dWT Archief  

PARAMARIBO - Advocaat Gerold Sewcharan heeft een klacht bij het Advocaten Tuchtcollege ingediend tegen Harish Monorath, deken van de Surinaamse Orde van Advocaten (SOvA). De deken zou onder beroepsgenoten een lastercampagne tegen hem zijn begonnen naar aanleiding van een brief die hij aan collega’s had gestuurd over het uitblijven van de verkiezing van een nieuw bestuur van de Orde.

"Aangezien het tegen mijn natuur is om met modder te gooien en dit forum niet de plek is om zijn leugens en verdraaiingen te weerleggen, heb ik hedenmorgen het handelen van Monorath ter toetsing voorgelegd aan de voorzitter van het Advocaten Tuchtcollege", meldde Sewcharan zijn collega's vrijdag. In zijn brief stelde hij dat op 13 februari 2018 een verkiezingscommissie is ingesteld maar dat tot heden de verkiezing niet heeft plaatsgevonden.

Daags daarvoor herinnerde Monorath in een brief de SOvA-leden eraan dat de Orde tijdens een algemene ledenvergadering in 2017 het bestuur mandaat heeft gegeven langer aan te zitten om "lopende zaken af te wikkelen". Onder andere had het bestuur extra tijd gevraagd om zaken over het instellen van het Advocaten Tuchtcollege af te ronden alsook het afwikkelen van overgangs- en vrijstellingsvraagstukken van advocaat-stagiairs.

In de brief beschuldigt Monorath zijn collega ervan deken van de Orde te willen worden om deze in te lijven ten behoeve van zijn politieke activiteiten als voorzitter van de politieke partij PRO. Ook betwist Monorath Sewcharans zienswijze dat hij al twee termijnen aanzit als deken en dus niet herkiesbaar zou zijn bij de eerstkomende verkiezingen.

Monorath stelt in het schijven dat hij tussentijds is gekozen toen toenmalig deken, Stanley Marica, wegens het bereiken van de leeftijd van 65 jaar moest afhaken. Na het afmaken van Marica's termijn is hij voor de eerste keer voor een zittingstermijn van drie jaar gekozen, wat volgens hem betekent dat hij herkiesbaar is bij de komende verkiezingen.

De deken voert verder aan dat Sewcharan in een aantal gevallen rechtstreeks zaken heeft voorgelegd aan het Hof van Justitie, terwijl de communicatiekanalen met de raad van bestuur normaal open waren. Ook zou hij interne aangelegenheden van de Orde bij het Hof hebben gedeponeerd. Advocaat Hugo Essed betreurt de gang van zaken in de vereniging, vooral de perikelen die nu spelen.

Als panellid in het radioprogramma 'Welingelichte kringen' stelde hij dat zijn twee collega's "letterlijk en figuurlijk buiten de orde zijn" met hun onderling gekibbel. Hun gedrag doet de stand van de advocatuur geen eer aan. Dat Monorath en Sewcharan brieven naar alle advocaten hebben gestuurd om hun standpunten aan te geven vindt Essed niet in de haak. Dit is niet de manier hoe deze kwestie aangepakt had moeten worden, vindt hij.

Volgens de jurist is de ruzie het gevolg van de al decennialang bestaande link tussen de politiek en de advocatuur. Veel politieke partijen hebben juristen en advocaten als hun vertegenwoordigers in het parlement en veel juristen en advocaten voelen zich aangetrokken door de politiek. Vanaf het ontstaan van de Orde is er een politieke verstrengeling en bemoeienis geweest hoe de organisatie vorm en inhoud moest krijgen, memoreerde Essed.

Daarna zijn alle dekens exponenten van een politieke partij geweest en nu is Sewcharan, die mogelijk ambities heeft om deken te worden, ook een politieke figuur als voorzitter van PRO. Essed betreurt het en vindt het onverstandig dat actieve politici voorzitter van de advocatenvereniging, vakbond of welke andere maatschappelijke organisatie of vereniging dan ook willen worden om zo invloed te kunnen uitoefenen.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen