Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • VS gematigd positief over mensenrechten Suriname

VS gematigd positief over mensenrechten in Suriname

14/03/2019 10:07 - Ivan Cairo

VS gematigd positief over mensenrechten in Suriname

 

PARAMARIBO - De afgelopen periode hebben de autoriteiten diverse acties ondernomen om de mensenrechtensituatie in Suriname te verbeteren. Desondanks is er nog veel werk aan de winkel, blijkt uit het woensdag uitgekomen ‘Mensenrechtenrapport 2018’ van de Verenigde Staten (VS).

Onder andere heeft de regering stappen ondernomen om ambtenaren die zich schuldig hebben gemaakt aan mensenrechtenschendingen zowel bij de veiligheidstroepen als elders bij de overheid na onderzoek, te vervolgen en te straffen. Waarnemers toonden desalniettemin hun bezorgdheid over het feit dat hoge overheidsfunctionarissen en beveiligingsfunctionarissen niet werden aangepakt.

Politieke moorden of onwettige acties tegen politieke tegenstanders zijn niet gerapporteerd. "Er waren geen berichten dat de regering of haar agenten willekeurige of onwettige moorden pleegden", aldus het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken het State Department. 

In het document wordt gewag gemaakt van de stand van zaken in het strafproces tegen toenmalig legerleider, huidig president Desi Bouterse en medeverdachten van de Decembermoorden. Verder wordt gemeld dat ook het afgelopen jaar geen vooruitgang is geboekt "bij het instellen van de Waarheids- en Verzoeningscommissie zoals vereist door de Amnestiewet". 

Mensenrechtenkwesties die zich, aldus de VS, voordoen betreffen corruptie, mensenhandel, geweld en misbruik tegen vrouwen en kinderen, kinderarbeid en strafrechtelijke laster. Weliswaar zijn er gedurende het jaar geen vervolgingen geweest in het kader van de lasterwetgeving. 

Hoewel de wet zaken als marteling van gedetineerden verbiedt, maken mensenrechtenorganisaties, advocaten en de media regelmatig gewag van misbruik door de politie, waaronder onnodig geweld tijdens aanhouding van verdachten en mishandeling tijdens het verhoor, aldus het rapport. 

De VS is redelijk tevreden over de omstandigheden in de gevangenissen maar is wel kritisch over de omstandigheden in de cellenhuizen van de politiebureaus. Volgens het State Department voldoen de penitentiaire inrichtingen aan de internationale standaarden, maar is daar wel sprake van personeelsonderbezetting. Ook wordt een gebrek aan deugdelijke nooduitgangen gerapporteerd en wordt aangegeven dat cellen individueel worden afgesloten met hangsloten zonder dat er noodevacuatie-oefeningen worden gehouden.

De situatie in de cellenhuizen vindt de VS bar en boos. Het rapport somt op: "Overbevolking was een probleem in de detentiecentra van politiebureaus die onder toezicht staan van de politie. Oudere gebouwen hebben geen adequate verlichting en ventilatie, beschikken over beperkt functionerende sanitaire voorzieningen. Hygiënische omstandigheden waren slecht. Slechte afwatering heeft ervoor gezorgd dat sommige cellenhuizen onder water lopen. De politie heeft geen standaardprocedures voor het beheer van detentiecentra. Elke faciliteit had zijn eigen regels. Politieagenten werden aangesteld bij cellenhuizen zonder enige gespecialiseerde opleiding."

Ook wordt gesteld dat cellenhuizen niet over extra bewaking beschikken en dat extra beveiliging wordt overgelaten aan politieagenten die regulier werk moeten doen. "Politieagenten beschikten niet over adequate medische beschermingsmiddelen om gedetineerden te behandelen die medische hulp nodig hadden. Er zijn gevallen gemeld van overdraagbare ziekten in detentiecentra." In het rapport worden nog meer zaken op andere gebieden van mensenrechten genoemd waaraan Suriname hard moet werken voor verbetering.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina