Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • ‘Nieuw justitieel apparaat is nodig’

‘Nieuw justitieel apparaat is nodig’

22/03/2019 05:13 - Amanda Palis

Volgens Rumi Knoppel is de politie in het nieuwe stelsel niet langer afhankelijk van het betalingsgedrag van de overheid. Ook zou het korps niet meer worden geconfronteerd met politieke benoemingen.

Volgens Rumi Knoppel is de politie in het nieuwe stelsel niet langer afhankelijk van het betalingsgedrag van de overheid. Ook zou het korps niet meer worden geconfronteerd met politieke benoemingen. Foto: Irvin Ngariman  

PARAMARIBO - Als onderdeel van een nieuwe overheid moet een nieuw justitieel apparaat worden gevormd dat aansluit bij de visie van een nieuwe overheid. Daarvoor pleit Rumi Knoppel, voorzitter van de Partij voor Vrijheid en Transformatie (PVT). “Een nieuw justitieel apparaat is nodig om de vrijheden van mensen desnoods met geweld te beschermen.”

De PVT heeft maandagavond in een lezing belicht hoe het nieuwe justitiële stelsel zou moeten fungeren en bood de ruimte aan aanwezigen om hierover te discussiëren. "Het justitieel apparaat dient een zodanige organisatiestructuur te hebben waarbij de toepassing van de werkzaamheden gericht is op geweldsregulering en geen vrijheidsregulering", stelt de spreker.

"Het huidige justitieel systeem is niet adequaat georganiseerd om te kunnen voorzien in de veiligheid van de burgerij, al wil de overheid u te allen tijde beschermen, het kan niet", vult hij aan. De politie kan volgens Knoppel sterk zijn in opsporing, maar niet op het gebied van bescherming.

Het is volgens hem onmogelijk dat de politie of de staat altijd verantwoordelijk is voor onze veiligheid. Vooral wanneer de staat in bepaalde gevallen zelf de geweldenaar is. "Wie beschermt ons dan tegen de staat?" Hij vindt ook dat het huidige systeem de burgerij beperkt in haar vrijheden.

Hij wijst op de vergunningsplicht voor wapens of voorwerpen die door de procureur-generaal gelijkgesteld worden aan vuistvuurwapens. "Het ontnemen van dit recht van zelfverdediging valt onder vrijheidsregulering." Knoppel ziet het nieuwe justitiële systeem als een vrije markt waar veiligheidsbedrijven bescherming op basis van gelijkwaardigheid aan de burgerij garanderen.

Het recht van zelfverdediging behoort daarbij op de eerste plaats aan de burger zelf. "Een burger kan niet afhankelijk gesteld worden van een derde voor zijn eigen veiligheid op het moment van gevaar. Een burger dient zichzelf vrij te kunnen bewapenen tegen gevaar, zonder dat deze burger door welke instantie dan ook daarin belemmerd wordt", aldus Knoppel.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina