Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COMMENTAAR: Bee constructief

COMMENTAAR: Bee constructief

28/03/2019 12:00

COMMENTAAR: Bee constructief

 

ABOP-PARLEMENTARIËR MARINUS Bee heeft bij de behandeling van een nieuwe Comptabiliteitswet in De Nationale Assemblee de werkwijze van de regering aan de kaak gesteld, maar ook zichzelf en collega’s op de vingers getikt. Hij verwijt het parlement te hebben meegewerkt aan goedkeuring van een landsbegroting, zonder dat de regering verantwoording aan het college heeft afgelegd over de voorgaande. Vooral als het gaat om doelmatigheid en rechtmatigheid.

Door de tot nu toe door opeenvolgende regeringen en parlementen toegepaste werkwijze kan niet worden beoordeeld in hoeverre juist en verantwoord is omgegaan met de toestemming die het parlement heeft gegeven voor besteding van staatsgeld. Bee vindt dat voor het goedkeuren van een begroting er een duidelijk vertrekpunt moet zijn. Er moet worden opgegeven of er van de vorige begroting geld is overgebleven of dat er juist niet genoeg geld was. Als dit laatste het geval is, moet de regering nadrukkelijk uitleggen hoe dit komt, omdat ze bij het indienen van de begroting ervan moet zijn uitgegaan dat het begrote geld er inderdaad zou zijn.

Terecht wijst de parlementariër op de rol van controle-instituten zoals de Rekenkamer en de Centrale Landsaccountantsdienst. Ze moeten worden versterkt en misschien zelfs verzelfstandigd, om geen verlengstuk van de regering te zijn. Hun taakomschrijving zou - indien nu niet mogelijk - zodanig kunnen worden uitgebreid dat zij de prestaties van de regering grondig vastleggen en ter beoordeling aan De Nationale Assemblee voorleggen.

Wat Bee ook siert is dat hij de schuld niet alleen bij de regering legt, maar de hand ook steekt in de eigen parlementaire boezem en de noodzaak benadrukt om de vinger aan de pols te houden. Met zijn bijdrage heeft hij een opvatting gelanceerd waaruit zowel oppositie als coalitie, maar ook de regering, lering kunnen en moeten trekken. Hiermee heeft hij een signaal aan het parlement gegeven om effectieve maatregelen te nemen en de transparantie helder en duidelijk af te dwingen van de regering door te wijzen op de noodzaak tot het afleggen van verantwoording.

Dit is een benadering die niet voor kennisgeving mag worden aangenomen, maar waarover serieus moet worden nagedacht. Eerder hebben ook andere assembleeleden bij herhaling gewezen op de onjuiste werkwijze van de regering, soms door pas achteraf goedkeuring van het parlement te vragen voor een besluit. De regering heeft deze oproepen steevast genegeerd. Echter, dat mag niet gebeuren met de handreiking van Marinus Bee.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina