Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COLUMN: Doorgestoken kaart?

COLUMN: Doorgestoken kaart?

03/04/2019 14:00 - Serieus!?

COLUMN: Doorgestoken kaart?

Ivan Cairo  

Toen ik vrijdagavond Guno ‘Het-is-zo-ver’ Ravenberg hoorde aankondigen dat een boodschap van granman Asongo Alalaparu zou worden voorgelezen, ging ik rechtop voor de tv zitten, de oren gespitst. Alsof ik aan mijn theewater aanvoelde dat er iets curieus zou gebeuren. Wat daarna volgde was zo onvoorstelbaar en schokkend dat ik me afvroeg wat ons in dit land bezielt. Zijn er geen grenzen meer?

Twee onnozele zielen kwamen trots het podium op paraderen met een brief die de granman zou hebben gestuurd naar de president. Wat een ongehoorde vertoning. Dat de regisseur van de vergadering - ik ga er gevoeglijk van uit dat er een regisseur was die de zaken op het podium in goede banen moest leiden - zich niet vooraf heeft vergewist van wat in de brief stond, vind ik zeer kwalijk.

Was het kwade opzet of ontbrak het politiek inzicht bij deze regisseur, voor het geval die er was, om te doorgronden dat een deel van wat zou worden voorgelezen ongepast was? Aangeven dat grote delen van de Surinaamse samenleving niet welkom zijn om op een bepaald deel van het grondgebied van de republiek Suriname politieke activiteiten te ontplooien en slechts één partij er mag komen, is een regelrechte aanslag op de rechten van elke Surinamer die verankerd zijn in de Grondwet. Het geeft je te doen dat straks ook andere granmans met verklaringen of brieven komen om aan te geven welke partijen wel en niet propaganda mogen komen maken in het leefgebied van hun stam.

Nadat de brief van granman Asongo was voorgelezen gevolgd door gejoel van de aanwezigen, had ik mijn hoop gevestigd op de president om de zaak te corrigeren. Ja, op de president. Op de voorzitter van de NDP rekende ik totaal niet om in te grijpen. Helaas, de president van de republiek Suriname, de volkspresident, stelde me bitter teleur. Evenals de voorzitter van de NDP deed hij alsof hij de inhoud van de brief niet had gehoord. Alsof zijn neus bloedde. Of was dit doorgestoken kaart?

Vol ongeloof volgde ik het staatshoofd daarna tijdens zijn optreden. Hij is niet ingegaan op de boodschap die de granman naar hem heeft gestuurd, laat staan dit voor het publiek in perspectief te brengen en aan te geven dat hij het in elk geval niet eens is met het deel waarin wordt gezegd dat andere politieke partijen dan de NDP niet welkom zijn in Asongo's gebied.

Wat win je als politicus door een traditionele gezagsdrager, die beweert een fan van je te zijn, zich publiekelijk belachelijk te laten maken met een dergelijke brief? Gelukkig blijkt er in de persoon van minister Edgar Dikan in het kabinet tenminste één wijze persoon te zijn. Hij staat nog met beide voeten op de grond, is niet slaapdronken als die pas wakker geworden tijger en verkeert gelukkig niet in een verkiezingsroes.

In een interview roept hij de binnenlandse gezagsdragers op "zoveel mogelijk ver te blijven van partijpolitieke podia". Dikan zei letterlijk "het is lanti en lanti moet boven partijen staan; met andere woorden, elke Surinamer moet welkom zijn waar dan ook op Surinaams grondgebied ongeacht ras, geslacht, geloof, politieke overtuiging, et cetera conform onze Grondwet."

Dit is precies wat de president direct na het voorlezen van de brief zijn volgelingen in Ocer had moeten voorhouden. Ik hoop dat minister Dikan in een rechtstreekse communicatie met granman Asongo en zijn collega's van de andere inheemse en marronstammen, hen uitlegt dat hetgeen de twee voorlezers op het NDP-podium hebben gedebiteerd niet acceptabel is en dus niet getolereerd zal worden. Het Surinaams grondgebied is ondeelbaar, het is niet opgedeeld in enclaves die slechts toegankelijk zijn voor deze of gene politieke groep.

God behoede ons dat Dikan niet dezelfde vertalers in de arm neemt om zijn brief aan granman Asongo van het Nederlands naar de taal van de Trio's te vertalen. Vooralsnog zal ik de verklaring van de granman aannemen, dat zijn brief niet correct is vertaald en hij zich distantieert van een deel van wat vrijdagavond is verkondigd. Met politieke kneusjes als rr- en dr-leden moet je in feite van alles verwachten wanneer ze plotseling op een groot politiek podium in de schijnwerpers staan.

ivancairo@yahoo.com

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina