Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COLUMN: Eerlijk of naïef

COLUMN: Eerlijk of naïef

04/04/2019 14:15 - Pokay Tongo

COLUMN: Eerlijk of naïef

Stuart Rahan  

A tigri wiki. Deze populistische uitspraak van de voorzitter van de NDP heeft veel tongen losgemaakt. Dus al die tijd lag het roofdier te slapen terwijl crisis na crisis met zoveel kabaal hem niet wakker kon krijgen. O ja, hij slaapt als een roos vanaf het moment dat zijn hoofd het kussen raakt. Ondanks CBvS-directeur Glenn Gersie ontslagen is, de monetaire financiering is aangewakkerd en de valutakoers overduidelijk hoorbaar stijgt, gaat het kabaal aan zijn dovemansoren voorbij. Maar zoals we weten, tigri prakseri taki a koni moro dagu; a'e kori en eigi krabyasi. Toch wist Ba Anansi hem te berijden. En toen sleepte Ba Tigri zich van het podium, ondersteund door lijfwachten die voorkwamen dat hij viel voor hij verslagen was, op weg naar zijn kussen.

De spannende en drukke konmakandra herinnerde aan grootsere tijden toen vanachter het kansel het vingertje richting Holland wees voor de schuld van onze armoede en achterstelling. Nu zijn alle tien vingers eraf gebeten, behalve die van Ashwin Adhin. Voor mij de naïeve held van de avond. Zonder zich ervan te vergewissen gaf Adhin al invulling aan de nog aan te nemen WOB, de Wet op Openbaarheid van Bestuur. Journalisten zijn afhankelijk van anonieme informanten, willen zij de samenleving op de hoogte houden hoe de vork in de steel zit.

Tot voor kort wist niemand hoeveel ambtenaren Lanti in dienst had. De schattingen lagen tussen de vijfenveertig- en zestigduizend. Volgens Adhin hebben wij ons al die tijd lelijk vergist. Zijn eerlijk antwoord: Suriname telt 83.000 ambtenaren. Ik moest mij een paar keer overtuigen of hij zich niet vergiste. Omgerekend hebben zeven burgers een ambtenaar ter beschikking voor een uittreksel langs net zoveel loketten. Werkverschaffing heet dat of beter gezegd, Lanti is de sociale dienst die ambtenaren betaalt voor hun handtekening voor aanwezigheid.

Ashwin Adhin sloeg zichzelf op de borst voor zijn daad 27.000 overtollige ambtenaren te hebben gered van armoede en criminaliteit. Hij telde daar nog twintigduizend mensen bij op die afhankelijk zijn van de 27.000 overtollige ambtenaren. Hier moet ik hem in tegenspreken. In feite is volgens Ashwin nog geen hele Surinamer ook afhankelijk van dat salaris terwijl wij weten dat Surinamers behalve een partner ook nog kinderen en buitenkinderen hebben. De voorzitter van de NDP weet daar alles van. Hij had de overenthousiaste Ashwin in feite moeten terugfluiten. Maar dat deed hij niet. Integendeel, hij zag in de massale opkomst een nog groter vertrouwen van zijn massa in hem.

Kijk, als je nog steeds de wet op de ambtenarenstop omzeilt middels de clausule indien nodig en noodzakelijk toch aannemen, dan is het gros van de Surinamers je voor de rest van hun leven dankbaar voor de uitgestoken reddende hand. En kom mij niet wijsmaken dat elke verkiezingswinnaar hetzelfde heeft gedaan toen zij aan de macht waren. Terugkijkend naar de geschiedenis van het ambtenarenapparaat weten we allemaal dat Jopie Pengel er ook een handje van had. Ruim vijftig jaren is het niet anders geweest met als gevolg dat wij nu geld moeten lenen onder het mom van productie om ambtenarensalarissen uit te betalen. Nu zitten wij opgescheept met een apparaat zo groot als een waterhoofd dat nog lang niet volgroeid is. De komende maanden groeit het waterhoofd verder.

Ashwin Adhin, als je toch bezorgd bent om de werkloosheid, neem de werklozen aan in jouw bedrijf. In de goud- en houtsector waar de politieke leiding van het land zijn zaken goed op orde heeft, is er voldoende werk nu de leegroof van natuurlijke hulpbronnen een bodemloze put lijkt. Natuurlijke hulpbronnen die nu als onderpand dienen voor de miljarden dollars aan leningen. Tigri sabi pe a'e krasi en ggo. Dat doet hij zeker niet aan een awarabon.

taknangami@live.nl

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina