Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • VSB trekt zich terug uit overleg met Arbeid

VSB trekt zich terug uit overleg met Arbeid

11/04/2019 09:45 - Ivan Cairo

VSB trekt zich terug uit overleg met Arbeid

 

PARAMARIBO - De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) participeert niet meer in besprekingen met de regering om te komen tot het tweede programma voor Suriname wat betreft fatsoenlijk werk. Daarom wordt niet deelgenomen aan de 'validation meeting' voor het 'Tweede Decent Work Country Program' die donderdag, vandaag, wordt gehouden.

De VSB heeft "na ampel beraad" besloten zich terug te trekken uit ontevredenheid over de wijze waarop de overheid omgaat met de belangen van het bedrijfsleven, stelt de organisatie in een verklaring. De vereniging constateert al geruime tijd dat "gerechtvaardigde belangen en wensen van het bedrijfsleven achteloos terzijde worden geschoven waardoor bedrijven niet gericht kunnen werken aan verbetering en verhoging van de productie van goederen en diensten, onder meer om te exporteren". 

Verwezen wordt naar het niet-ratificeren van de handelsovereenkomst met de Europese Unie, de kwestie van de Chinese trawlers, evaluatie van de sociale wetten alsook de kwestie van ernstige verstoring van de principes van eerlijke concurrentie. Deze zaken heeft de VSB al enige tijd onder de aandacht van de regering en andere organen gebracht.

Ook in andere opzichten constateert de VSB "ernstige desavouering" van de belangen van de private sector. De organisatie heeft de indruk dat de overheid bezig is aan een race om zoveel mogelijk wetten aan te nemen zonder rekening te houden met de maatschappelijke context, relevantie en de sociale partners. 

De VSB betreurt het ten zeerste dat het ministerie van Arbeid zo één van de basisprincipes van decent work opzij schuift en het bedrjfsleven "in principe voor een voldongen feit wordt geplaatst". De Vereniging betreurt ook dat ze "gedwongen" wordt om af te haken. Ze zegt niet langer te kunnen toezien dat de belangen van de particuliere sector ernstig worden geschaad.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina