Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COMMENTAAR: Draaglijk stelsel

COMMENTAAR: Draaglijk stelsel

13/04/2019 12:00

COMMENTAAR: Draagbaar stelsel

 

PARAMARIBO - ZODRA DE WET Arbeidsbescherming Gezin in werking treedt, kunnen ouders voortaan doorbetaald worden tijdens het ouderschapsverlof. De totstandkoming van deze wet heeft veel voeten in de aarde gehad en parlementsvoorzitter Jennifer Geerlings-Simons merkt op al sinds 1997 bezig te zijn met dit wetsvoorstel. In de Personeelswet was voor ambtenaren al geregeld dat zij aanspraak maken op betaald zwangerschapsverlof. Uitgezonderd de bedrijven met een goede cao-regeling gold dat niet voor de particuliere sector.

De wet is vooral bedoeld om het kind centraal te stellen. Kinderen verdienen een goede start en zeker jonge kinderen. Tijdens de eerste maanden die vooral de hechtingsperiode worden genoemd, hebben kinderen veel behoefte aan lichaamscontact met hun ouders. En wanneer dat kan geschieden in een omgeving waarbij de stress voor behoud van een baan wegvalt, biedt dat veel goeds. Kinderen een goede start bieden is trouwens nooit alleen de taak van ouders, bij deze heeft in ieder geval de regering getoond een bijdrage te willen leveren door een bepaalde optimale situatie te creëren voor maximale zorg na de geboorte van de baby.

In de wet is ook vervat dat zowel elke werkgever als elke werknemer verplicht is een bijdrage te leveren aan het in stand houden van het fonds zodat de ouders een uitkering of salaris doorbetaald kunnen krijgen wanneer ze met ouderschapsverlof zijn. Ook minister Soewarto Moestadjo van Binnenlandse Zaken is zeer ingenomen met de aanname van de wet. Hij gaf aan niet verwacht te hebben dat het parlement de wet zo snel erdoorheen zou halen. En hoewel het buiten kijf staat dat dit een zeer noodzakelijke wet is, roept het eigenlijk ook de vraag op wat de haast is van DNA nu plots.

Als daarbij wordt gekeken naar de rest van het sociaal zekerheidsstelsel waartoe deze wet ook gerekend kan worden, kan met recht gesteld worden dat het stelsel nu al gammel is. De vakbeweging roept al enige tijd dat het minimumuurloon verhoogd moet worden en dat de werknemers van het huidige loon niet in staat zijn de eigen bijdrage te betalen voor pensioen, en ziektekosten. Daarnaast verwijten bedrijven de overheid dat zij niet denkt aan ondernemers en hun financiële draagkracht.

Ook in de volksgezondheid is chaos troef. De basisziektekostenregeling kan alleen nog bij het SZF verkregen worden tegen het initieel tarief. Dat de wet Arbeidsbescherming Gezin is gekomen is zeer belangrijk en zeer goed. Maar de overheid moet ervoor zorgen dat het sociaal systeem draagbaar is voor de economie. Daar zijn ernstige twijfels over.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina