Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Voedselzekerheid komt niet zomaar

Voedselzekerheid komt niet zomaar

14/04/2019 00:00 - Ivan Cairo

Sherida Mormon tijdens haar presentatie over de langetermijnvoedselstrategie voor Suriname.

Sherida Mormon tijdens haar presentatie over de langetermijnvoedselstrategie voor Suriname. Foto: Irvin Ngariman  

PARAMARIBO - Suriname moet nog veel doen om voedselzekerheid op de lange termijn te kunnen garanderen. Er wordt al veel gedaan door verschillende instanties en groepen, waaronder de overheid, maar de acties zijn niet gecoördineerd en niet op elkaar afgestemd. Voor ondersteuning van het formuleren van een duurzame langetermijnstrategie ontbreken de data, of ze zijn verspreid of verouderd. Voedselzekerheid komt niet vanzelf. De productie van voedsel moet efficiënter, op duurzame wijze en als het even kan met gebruikmaking van zo min mogelijk chemicaliën.

Daar zal samen hard aan moeten worden gewerkt. Dat was vrijdag de rode draad tijdens een workshop in de Royal Ballroom ter voorbereiding van Surinames Food & Nutrition Security Policy Document. De strategie is gericht op het waarborgen van toegang tot voldoende veilig, gezond en betaalbaar voedsel. Consultant Sherida Mormon, die het onderzoeksrapport over de huidige stand van zaken presenteerde, merkt op dat er "ontzettend veel" data zijn, maar dat die her en der verspreid zijn. De toegang tot die gegevens is niet gemakkelijk, omdat organisaties en personen die deze data hebben niet altijd bereid zijn die ter beschikking te stellen.

Mormon en vicepresident Ashwin Adhin, die ook een presentatie hield, voerden aan dat er nog veel ondervoeding voorkomt bij jonge kinderen. Van de kinderen jonger dan vijf jaar is 8,8 procent ondervoed en 26 procent van de vrouwen lijdt aan bloedarmoede. "Al deze dingen hebben invloed op onze economie. Dus als we nu niet investeren in de beschikbaarheid en toegang tot gezond voedsel zullen we dat betalen in de gezondheidssector", zei Mormon.

Beide sprekers wezen erop dat ziekten als hoge bloeddruk, kanker en diabetes die meestal het gevolg zijn van het eten van ongezond voedsel, veel dodelijke slachtoffers maken in Suriname. Positief is wel volgens Mormon, dat er een teruggang te merken is in het aantal kinderen dat te kampen heeft met ondergewicht en stagnerende groei.

Adhin: "Onvoldoende voedsel is gerelateerd aan kansen, werkgelegenheid en betaalbare voeding. Niet- overdraagbare ziekten vormen een groot probleem in Suriname, ongeveer 20 tot 30 procent van onze bevolking lijdt eraan. Dit hangt samen met diëten en keuzes voor onze levensstijl. De effecten, voor zowel individuen als voor de samenleving, hebben dringend onze aandacht nodig. Het brengt duidelijk ook veel persoonlijke problemen met zich mee, zoals hartaanvallen, diabetes, gewrichtspijn die het gezinsleven en het werk beïnvloeden."

Hij merkte verder op dat de kosten van de behandeling van niet-overdraagbare aandoeningen groot zijn, onder andere bij bypasses en dialyses. "Om dit te voorkomen is het duidelijk en noodzakelijk gecoördineerde actie te ondernemen, zodat we de vrijgekomen beschikbare middelen kunnen gebruiken voor programma's om onze natie te ontwikkelen. Ik moet helaas constateren dat besluitvorming en overeenstemming, zo u wilt consensus niet altijd gemakkelijk is in Suriname", aldus de vicepresident.

Als aanbevelingen kwamen uit het onderzoek dat er duidelijke institutionele mechanismen moeten worden opgezet met belanghebbende partijen. Een professionele unit moet de beleidsacties gaan coördineren en tijdig bijsturen. Maar eerst zal moeten worden vastgesteld welke organisaties, instituten en groepen de belanghebbenden zijn. "We moeten nagaan wat gaat werken voor Suriname", stelt Mormon.

Ook de Verenigde Naties pleiten voor een gecoördineerde aanpak. Gesubsidieerde elektriciteit en drinkwatervoorziening hebben in sommige landen geen vooruitgang gebracht, maar juist averechts gewerkt op voedselproductie, stelde VN-vertegenwoordiger Marina Walters. Ze merkt op dat als gevolg van goedkope stroom er minder investeringen werden gepleegd in zuinigere opwekkingssystemen en dat daarnaast ook verspilling plaatsvond. Belangrijk is, aldus Walters, het bijeenbrengen van meer sectoren, betere coördinatie en een systematische aanpak.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina