Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • 'Mi ede bigi van hier tot ginder'

'Mi ede bigi van hier tot ginder'

15/04/2019 00:08 - Gilliamo Orban

President Desi Bouterse, notabelen en publiek lopen over de net geopende Beekhuizenbrug.

President Desi Bouterse, notabelen en publiek lopen over de net geopende Beekhuizenbrug. Foto: Irvin Ngariman  

PARAMARIBO - “Ik ben jaren niet in deze buurt geweest en plotseling zie je weer een machtige brug in het land. Mi ede ben bigi van hier tot ginder”, sprak president Desi Bouterse zaterdag trots tijdens de opening van de Beekhuizenbrug. Het is de zesde brug over het Saramaccakanaal die ervoor moet zorgen dat de verkeersintensiviteit op de andere bruggen afneemt, vooral die van de Saramaccadoorsteek.

Ook kan het verkeer omgeleid worden naar de Sir Winston Churchillweg, waardoor de Van 't Hogerhuysstraat minder belast kan worden. De 260 meter lange brug is binnen zestien maanden gebouwd en heeft ongeveer 13 miljoen US dollar (SRD 97,5 miljoen) gekost. De president zei dat hij perplex en tegelijkertijd ontroerd was. "Ik heb hier als kleine jongen de hele boel onveilig gemaakt samen met Mijnals, Neede en anderen", grapte Bouterse.

Hij ziet bruggen als symbool voor nationale eenheid. "Het zou goed zijn om bruggen te slaan naar elkaar als Surinamers. Wij hoeven dan niet te zeggen dat ik dit heb uitgevoerd, maar dat wij dit weer samen hebben gedaan." De president greep de gelegenheid aan om Eduard Molgo, 'de bruggenbouwer van Suriname', die is heengegaan, te memoreren. Molgo heeft destijds met andere bruggenbouwers de houten brug over de Surinamerivier bij Carolina gebouwd. "Die was toen de langste houten brug in Zuid-Amerika, maar ik kan me vergissen", zei Bouterse.

De president knipte kort daarna in de stromende regen het lintje door en verklaarde de Beekhuizenbrug voor geopend. Vervolgens liepen hij, andere hoogwaardigheidsbekleders en NDP-aanhangers al dansend en zingend over de brug. De sfeer werd daarbij verhoogd door een brassband.

De Beekhuizenbrug is onderdeel van het Suriname National Infrastructure Project, ofwel het Dalian IV-project. Dit project moet gezien worden als verdere ontwikkeling van de fysieke infrastructuur voor de bevordering van welvaart en welzijn, meldde minister Patrick Pengel van Openbare Werken, Transport en Communicatie. "In dit kader heeft de regering een ontwikkelingsplan opgesteld met het doel om duurzame weginfrastructuur te realiseren die de basis zal vormen voor de verdere nationale ontwikkeling en betere bereikbaarheid van gebieden", aldus Pengel.

Hij benadrukte dat de verkeersintensiteit naar en van het zuiden dusdanig is toegenomen, dat het leidt tot verkeersopstoppingen en langere rijtijden. Daarom zijn meerdere en betere oeververbindingen over het Saramaccakanaal noodzakelijk. De nieuwe brug kan onder meer ervoor zorgen dat filevorming enigszins afneemt.

Pengel wees erop dat in de volgende fase wordt beoogd om verder vorm te geven aan de verkeersafwikkeling. Hierbij wordt het weggedeelte vanaf het Molenpad tot en met de brug aan de Van 't Hogerhuysstraat verbreed tot zes rijstroken, waarbij diverse kruispunten heringericht zullen worden. Hiervoor loopt reeds een project met de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB).

Share on Facebook    Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina