Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Rekenkamer ‘niet onafhankelijk’

Rekenkamer ‘niet onafhankelijk’ door gebrekkige informatie

18/04/2019 23:07 - Wilfred Leeuwin

Rekenkamer-voorzitter Charmain Felter.

Rekenkamer-voorzitter Charmain Felter. Foto: Stefano Tull  

PARAMARIBO - Het verslag van de Rekenkamer van Suriname over het financieel beheer van de Staat in 2018 kenmerkt zich door onvoldoende participatie en het niet verschaffen van opgevraagde informatie. Voor dat jaar is onderzoek gedaan naar het financieel beheer bij slechts een derde van de 139 rekenplichtige instanties. Het gaat om zestien ministeries, elf commissariaten en 102 parastatale organisaties en instanties die publiek geld ontvangen en uitgeven.

De meeste ministeries hebben volgens Rekenkamer-voorzitter Charmain Felter geen eigen interne controle. In het verslag valt op dat het financieel huishouden bij de overheid ook niet volgens de voorgeschreven standaarden gebeurt. Het document vermeldt wel de cijfers zoals die in de begroting zijn opgenoemd, maar is er geen begrotingsrekening of rapportage van de Centrale Landsaccountantsdienst (Clad).

In het verslag wordt ook gesproken over de begrotingsrekening van 2016. Ook daar blijft de informatie onvolledig. De kamer heeft op basis van een Cladrapport de zestien ministeries gevraagd om aanvullende informatie en een reactie. Slechts acht hebben een reactie gegeven. Over 2017 kan niets worden vermeld omdat er nog geen informatie is. Volgens de Comptabiliteitswet zou de Rekenkamer de begrotingsrekening van 2017 uiterlijk 31 december vorig jaar moeten krijgen van het ministerie van Financiën.

Ondanks twee brieven van de kamer aan Financiën, is er tot aan de aanbieding van het verslag geen reactie gekregen van minister Gillmore Hoefdraad. ' De Rekenkamer ziet zichzelf onder de huidige omstandigheden niet als een onafhankelijk instituut om haar werk te doen. "Geen sprake van", staat in het verslag. Er moet nog gewerkt worden aan de acht zuilen die het fundament vormen voor de onafhankelijkheid van rekenkamers. Er is een nieuw initiatiefconceptwet voor de Rekenkamer ingediend door onder andere assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons.

Daarom wordt gehoopt dat nu eindelijk de structurele en volledige onafhankelijkheid van het orgaan snel een feit zal zijn. Echter, de conceptwet is nog niet op de agenda geplaatst om te worden behandeld. De huidige Rekenkamerwet dateert uit 1918. Ook de wet Openbaarheid van bestuur zal helpen aan een transparanter inzicht over hoe de overheid omgaat met publieke gelden, die onder meer komen uit belastingen die door de gemeenschap worden afgedragen.

Het rekenkamerverslag van 2018 geeft een opsomming van de cijfers uit de begroting van 2018, zoals de ontvangsten, de staatschuld, leningen en betaalde salarissen bij de overheid. Dit zonder verdere details. Felter zegt dat in het verslag is gefocust op de nieuwe werkwijze van de kamer, waarbij er gewerkt moet worden met internationale standaarden.

De Rekenkamer van Suriname is aangesloten bij de Internationale Organisatie voor Rekenkamers (Intosai). Dit instituut schrijft strikte standaarden voor. Het invoeren van internationale standaarden zal een grote uitdaging blijven, gezien de politieke geaardheid. Volgens Felter geldt dat voor elk ander land. Toch zullen er in de toekomst objectieve rekenkamerverslagen geproduceerd moeten worden die vrij zijn van politieke bemoeienis. Het verslag is op 29 maart, zoals de wet protocollair voorschrijft, eerst aangeboden aan De Nationale Assemblee.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina