Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COMMENTAAR: Vernietigend rekenkamerverslag

COMMENTAAR: Vernietigend rekenkamerverslag

20/04/2019 12:00

COMMENTAAR: Vernietigend rekenkamerverslag

 

PARAMARIBO - DAT DE REGERING niet ervoor kiest transparant financieel beleid te voeren, was altijd al een vermoeden. Echter, het onlangs gepubliceerde Rekenkamerverslag bevestigt dat pijnlijk. De Rekenkamer stelt in een vernietigend rapport dat in 2018 vrijwel geen informatie verkregen is van de 139 rekenplichtige instanties. Zo is slechts naar een derde daarvan onderzoek gedaan, vanwege niet beschikbaar gestelde informatie.

Het Rekenkamerverslag bevat bijna geen informatie van de zestien ministeries en vrijwel alleen de begrotingscijfers van 2018 staan vermeld, zonder sloten en zonder de rapporten van de Centrale Landsaccountants Dienst (Clad), die dus niet zijn opgesteld. Eigenlijk kan stellig gezegd worden dat de overheidsfinanciën vanaf 2016 niet gecontroleerd kunnen worden.

Voor dat jaar heeft de Rekenkamer op basis van een Clad-rapport de ministeries gevraagd om aanvullende informatie. Slechts acht hebben een reactie gegeven. Over het jaar 2017 is er zelfs totaal geen informatie. Volgens de Comptabiliteitswet zou de Rekenkamer de begrotingsrekening van 2017 uiterlijk 31 december vorig jaar moeten krijgen van het ministerie van Financiën. Ondanks twee brieven van de kamer aan Financiën, is er tot aan de aanbieding van het verslag geen reactie gekregen van minister Gillmore Hoefdraad.

Opmerkelijk is ook de wijze waarop de Rekenkamer is ingegaan op het verslag tijdens de persconferentie. Voorzitter Charmain Felter gaf aan dat de media het verslag in de mail hebben gehad. Zij hield derhalve geen inleiding over de materie of over belangrijke constateringen van de Kamer zelf over het verslag. De media werden wel in de gelegenheid gesteld vragen te stellen. Veel media zeiden het verslag niet te hebben ontvangen. Doorvragen was dus een vrijwel onmogelijke zaak.

En hoewel het erop lijkt dat het de bedoeling was om het verslag op deze manier voor de openbaarheid te verbergen, kan dat niet met zekerheid gesteld worden. Belangrijk is dat eenieder die er belangstelling voor heeft, het verslag met de vernietigende conclusies nu wel kan inzien. De Rekenkamer dringt in het verslag aan op aanname van de nieuwe initiatiefwet. Deze is door de Rekenkamer voorbereid en aan voorzitter Jennifer Geerlings-Simons van het parlement aangeboden om snel op de agenda te krijgen.

Echter, dit initiatief schijnt de agenda maar niet te bereiken. Nu wordt wederom gesproken met de parlementaire commissie, waaronder de Rekenkamer valt en waarvan ook NDP-fractieleider André Misiekaba lid is, om te proberen de wet uit 1918 te herzien. Of dat met dezelfde snelheid zal gebeuren als waarmee de nieuwe Kieswet is behandeld, moet nog blijken.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina