Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • ‘Rechtmatigheid subsidies Sozavo oncontroleerbaar’

Financiële en administratieve wanorde subsidieaanvragen Sozavo

22/04/2019 06:06 - Wilfred Leeuwin

De Rekenkamer van Suriname (r) staat vlak naast het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting waar de administratie van subsidieaanvragen inconsistent en onvolledig is.

De Rekenkamer van Suriname (r) staat vlak naast het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting waar de administratie van subsidieaanvragen inconsistent en onvolledig is. Foto: Rekenkamer.sr  

PARAMARIBO - De Rekenkamer van Suriname constateert een zekere mate van wanorde bij het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo), als het gaat om de administratie en de toekenning van subsidie. Het gaat om subsidie die vanuit de overheid wordt verleend aan instellingen en instanties die daar volgens de wet voor in aanmerking komen.

De Rekenkamer wijst met een beschuldigende vinger naar het ministerie van Financiën, dat geen goede administratie van de uitgegeven gelden weet bij te houden. De kamer schrijft in haar jaarverslag van 2018 dat de administratie van deze subsidieaanvragen inconsistent en onvolledig is. De beschikbare informatie wordt overigens ook niet beschermd, waardoor het risico bestaat dat informatie bewerkt kan worden door derden.

Er kan eventueel op basis hiervan een nadelig besluit worden genomen, vindt de Rekenkamer. Het is voor het controlerend orgaan vooralsnog moeilijk om tot reële conclusies te komen over de rechtmatigheid van de uitgekeerde subsidies omdat de fysieke controle ontbreekt op het ministerie van Financiën.

De Rekenkamer beklaagt zich in het verslag, dat er vanuit Financiën onvoldoende medewerking is verleend bij het onderzoek.  Er vindt vanuit Sozavo weinig of geen controle plaats bij de instellingen die subsidie ontvangen, om niet te spreken van accountantsonderzoek en -controle. Hierdoor kan er geen juiste financiële rapportage worden gegeven over de rechtmatigheid van de toegekende subsidies.

Ook hier treft het ministerie van Financiën blaam, omdat de medewerkers van Sozavo geen toegang krijgen tot documenten zoals mutaties. In het jaarverslag geeft de Rekenkamer tal van aanbevelingen. Daarnaast wijst zij erop dat Financiën haar alle medewerking moet verlenen bij het doen van onderzoek, omdat dit door de wet wordt voorgeschreven.

Share on Facebook    

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina