Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Regering moet met nieuw huisvestingsplan komen

Regering moet met nieuw huisvestingsplan komen

24/04/2019 10:16 - Ivan Cairo

Regering moet met nieuw huisvestingsplan komen

 

PARAMARIBO - De regering zal binnen afzienbare tijd moeten komen met een nieuw Huisvestingsplan, vinden assembleeleden. Het vorige plan besloeg de periode 2012-2017 en is dus verstreken. Het parlement bereidt het wettelijk kader voor van het Nationaal Woningbouwfonds en het Nationaal Garantiefonds Huisvesting Suriname. De wetsontwerpen voor de nieuwe fondsen zijn dinsdag behandeld tijdens een openbare commissievergadering.

Het woningbouwfonds zal hypotheken verstrekken aan burgers die geen financiering kunnen krijgen bij traditionele kredietverschaffers zoals banken. Dit fonds is bedoeld voor mensen, voornamelijk kleine zelfstandigen, die geen vast inkomen hebben en niet voldoen aan de strenge criteria van banken. Het garantiefonds zal fungeren als een verzekeringsvoorziening die de hypotheekrente zal betalen wanneer kredietnemers door omstandigheden enige tijd niet aan hun aflossingsverplichting kunnen voldoen.

De wetsontwerpen zijn opgesteld en ingediend op initiatief van een aantal assembleeleden onder wie de parlementsvoorzitter. Commissievoorzitter Amzad Abdoel wees de regering erop dat het Huisvestingsplan is verlopen. Wellicht hoeft de regering niet een volledig nieuw plan in te dienen bij De Nationale Assemblee, zeiden Abdul en de commissieleden Rosellie Cotino en Asiskumar Gajadien. Het vorige zou geactualiseerd kunnen worden.

Jennifer Geerlings-Simons, een van de initiatiefnemers van de twee nieuwe wetten, voerde aan dat personen die in het buitenland wonen geen aanspraak kunnen maken op middelen uit de twee fondsen. Daarmee kunnen wantoestanden worden voorkomen. In de afgelopen jaren hebben mensen die elders wonen valse informatie verstrekt waardoor zij in aanmerking zijn gekomen voor huizen die door de Staat zijn gebouwd.

In de beoogde wetgeving is bepaald dat het garantiefonds 50 procent van zijn bijzondere reserves in het woningbouwfonds belegt. Abdoel ziet graag dat het garantiefonds zeker drie jaar de tijd krijgt om zich te ontwikkelen. Pas als na drie jaar bij evaluatie is gebleken dat het garantiefonds goed draait, zou het een deel van de reserves in het woningbouwfonds moeten beleggen.

Commissielid Marlon Budike is geen voorstander van belegging van middelen uit het garantiefonds. Hij wil dat dat geld ook wordt ingezet zodat meer mensen geholpen kunnen worden. Budike meent dat geen onnodige beleggingsrisico's genomen moeten worden. Abdoel merkte op dat niet iedereen geholpen zal kunnen worden. Daarom dienen de doelgroepen goed omschreven te zijn bij Staatsbesluiten.

"Ook moet de wet Nationaal Garantiefonds ondersteunend zijn naar het Woningbouwfonds. Het moet niet zo zijn dat de ene doelgroep wel toegang heeft tot dat ene fonds, maar niet tot het andere of omgekeerd waardoor onwerkbare situaties ontstaan". Hij benadrukte dat de twee wetten vooral zijn bedoeld om de mensen te helpen die niet naar de bank kunnen gaan en zo in handen van gewetenloze geldschieters worden gedreven.

"Van de uitbuiting en afpersing die daar plaatsvinden weten we allemaal. Die groep moet geholpen worden. Situaties waarbij mensen een bedrag van SRD 5.000 lenen bij een geldschieter om wat te renoveren en hun huis en perceel kwijtraken moet met deze twee wetten zoveel als mogelijk verholpen zijn en geminimaliseerd worden", zegt de commissievoorzitter.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina