Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Defensie niet uit op oorlog om Tigri

Defensie niet uit op oorlog om Tigri

15/05/2019 19:29 - Ivan Cairo

Defensieminister Ronni Benschop.

Defensieminister Ronni Benschop. Foto: dWT  

PARAMARIBO - Het Nationaal Leger zal niet zonder meer op oorlogspad met Guyana gaan om het door dat land betwiste Tigribied in Zuid-Suriname. Dit grensgeschil wordt op het niveau van de presidenten van de twee landen behandeld. Ook het ministerie van Buitenlandse Zaken is ermee bezig. Dat heeft Defensieminister Ronni Benschop het parlement voorgehouden. “Defensie heeft een rol te vervullen, maar Defensie gaat niet op pad om oorlog te voeren zonder een sein of signaal van het gezag”, zei de minister.

Hij voegde eraan toe dat er op termijn wel een oplossing moet komen voor het grensgeschil. Zowel Carl Breeveld (DOE) als VHP-lid Dew Sharman had over de kwestie Tigri en de grens met Guyana vragen gesteld aan de regering. De VHP'er merkte op dat bescherming van de integriteit van Suriname en bescherming van zijn landsgrenzen tot de primaire taken van het Nationaal Leger behoren. Op dat stuk laten het ministerie van Defensie en de regering volgens hem steekjes vallen.

Sharman hekelde dat de Tigri-driehoek sinds 1969 wordt bezetgehouden door Guyana "maar niemand rept er een woord over". Hij voerde verder aan dat Suriname het Tigrigebied in het zuidwesten van het land aan Guyana cadeau zal maken omdat al decennialang Suriname daar geen beheersdaden uitvoert. Hij gaf aan dat het land dat wel beheersdaden uitvoert mogelijk meer aanspraak zal maken op het gebied.

Ook ministerYldiz Pollack-Beighle van Buitenlandse Zaken, ging dinsdag in op het grenslandenbeleid van de regering. Zij gaf aan dat het beleid erop gericht is om de grenzen van het land in gezamenlijk overleg op duurzame en vreedzame wijze te doen vaststellen. "Hierbij zal de focus zijn op wat ons dichterbij elkaar brengt". Daarom zullen de grensbesprekingen worden voortgezet teneinde zo snel als mogelijk te komen tot concrete resultaten. Guyana en Suriname moeten gewoon nauwer met elkaar samenwerken en het principe van dialoog toepassen om onderlinge problemen op te lossen.

Het grens- en buurlandenbeleid is voornamelijk gericht op bevordering van samenwerking op het stuk van veiligheid, bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit, milieu, kustbeveiliging, landbouw, voedselveiligheid, optimale benutting van natuurlijke hulpbronnen, immigratie en transport. Maar ook op het gebied van toerisme, handel, onderwijs, gezondheid, institutionele versterking wil Suriname een nauwe samenwerking met buurlanden.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen