Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Suriname en de Guyanese aardolieontwikkelingen

Suriname bereidt zich voor op aardolieontwikkelingen in Guyana

15/05/2019 00:06 - Van onze redactie

Minister Stephen Tsang van Handel Industrie en Toerisme.

Minister Stephen Tsang van Handel Industrie en Toerisme. Foto: dWT Archief  

PARAMARIBO - Of er in Suriname nu succesvolle nieuwe olieboringen worden gedaan of niet, het land zal moeten anticiperen op de enorme inkomsten die buurland Guyana vanaf februari 2020 tegemoet mag zien. Vanaf die maand zal, volgens minister Stephen Tsang van Handel, Industrie en Toerisme (HI&T) Guyana per dag 3,5 miljoen US dollar verdienen aan de aardolieproductie.

"We moeten daarom vooral focussen op de dienstverlening, het toerisme en de handel", zegt de bewindsman. Het ministerie heeft een serie workshops gepland om ondernemers bewust te maken van de mogelijke spin-off die dat teweeg kan brengen, zoals exporten die zullen toenemen in zowel Guyana als in Suriname als het gaat om gas en olie.

Op het ministerie is het Standaardenbureau bezig met het ontwikkelen van standaarden zodat Surinaamse bedrijven kunnen meedingen met offertes van multinationals. De 'negatieve lijst' met import- en exportgoederen waarvoor een bepaalde heffing geldt wordt aangepast aan de internationale standaarden waarbij de controle beter en efficiënter zal plaatsvinden. Het kunnen inwisselen van de Guyanese munt en ook die van Brazilië behoren ook tot de voorbereidingen op de ontwikkelingen rond aardolie in Guyana.

Volgens Tsang krijgt het district Nickerie een belangrijke rol in het beleid van de regering, gezien de ontwikkelingen in het aangrenzend Guyana. De bewindsman hield het parlement voor dat het de bedoelingom op korte of middellange termijn een brug te bouwen over de Corantijnrivier, om de handel, industriële en de toeristische mogelijkheden tussen Suriname en Guyana te bevorderen. "De brug is een must, willen wij meeliften met de ontwikkelingen in ons buurland. Ongeacht wanneer wij olie gaan vinden", zei Tsang.

Met het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie zijn intussen de mogelijkheden besproken voor de bouw van de brug en er wordt met investeerders gesproken over het financieren daarvan. In Nickerie zelf moeten er verschillende industrieparken komen terwijl ook de havenfaciliteiten uitgebreid moeten worden. Tsang zegt dat vanuit het ministerie van HI&T gekeken wordt naar bestaande en nieuwe afzetmarkten voor producten.

"We hebben al succesvolle handelsbeurzen gemaakt naar Thailand en China." Ook Cuba, Miami en Mexico staan op het programma om handelsbeurzen naartoe te organiseren. In 2020 staat vast dat in Dubai een expositie zal worden bezocht, waar elk land een eigen paviljoen kan opzetten. Het Surinaamse paviljoen is bij een prijsvraag ontworpen door een team van Surinaamse jongeren. Dat paviljoen wordt intussen gebouwd en bekostigd door de organisatie in Dubai.

De bewindsman zegt dat met verschillende landen memoranda of understanding zijn getekend voor samenwerking op het gebied van landbouw en toerisme. Suriname staat volgens de minister voor de enorme uitdaging in te kunnen spelen op de vraag naar producten in de regio. De verzendkosten maar ook de connectiviteit met de eilanden in de regio is daarbij een uitdaging. "Transport van goederen moet goedkoper worden gemaakt", vindt Tsang.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen