Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Nieuwe volkswoningen te Voorburg

Nieuw volkswoningbouwproject te Voorburg

21/05/2019 03:07 - Ivan Cairo

Minister André Misiekaba hield het parlement voor dat er 1300 woningen zullen worden gebouwd voor burgers die in het bezit zijn van een perceel.

Minister André Misiekaba hield het parlement voor dat er 1300 woningen zullen worden gebouwd voor burgers die in het bezit zijn van een perceel. Foto: dWT Archief  

PARAMARIBO - Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo) treft nu voorbereidingen om een volkswoningbouwproject neer te zetten in Voorburg. Daar moeten ongeveer tweehonderd huizen komen. Binnenkort wordt een aanvang gemaakt met het bouwrijp maken van de beschikbare grond te Voorburg voor ongeveer honderdvijftig woningen voor mensen die niet over een perceel beschikken.

Deze huizen zullen in 2020 en 2021 worden opgeleverd, zei Sozavo-minister André Misiekaba maandag in het parlement. Dit programma, het Affordable Housing Project (AHP), wordt gefinancierd met een lening van 35 miljoen Amerikaanse dollar (ruim SRD 262 miljoen) van de Islamitische Ontwikkelingsbank. Bij de toewijzing van deze woningen zal voor seniorenburgers en mensen met een beperking een speciale reservering worden gemaakt.

Per 2019 zullen simultaan ook andere mogelijkheden in stad, district en binnenland beschikbaar zijn voor zelfbouw, renovatie of uitbreiding onder het AHP-programma. Er is gepland dat in vijf jaren 1.300 nieuwbouwwoningen zullen worden neergezet voor personen die al een perceel hebben in de kustvlakte. In het binnenland zullen er in dezelfde periode vijfhonderd op gemeenschapsgrond worden gebouwd. Daarnaast zijn landelijk voor woningverbetering hetzij renovatie en/of uitbreiding 2.200 woningen geprojecteerd.

Verder wordt via de woningbouwfinanciering van zes procent van het Low Middle-Income Shelter Programma (LMISP) de zelfbouw aangemoedigd. Dit programma zal ook nieuw leven ingeblazen worden, zei Misiekaba. De Centrale Landsaccountantsdienst heeft na onderzoek geconcludeerd dat het LMISP-programma gedurende de periode 2009-2018 niet doelmatig is geschied.

Over onderhoud van volkswoningen merkte de bewindsman op dat er in de zestig jaar dat de stichting Volkshuisvesting bestaat "nooit onderhoud heeft plaatsgevonden op de woningen". Het onderhoud is steeds overgelaten aan de bewoners zelf. Het ministerie is nu bezig met een inventarisatie van huurachterstanden en de waardebepaling van de woningen en zal op korte termijn overgaan tot een structurele aanpak van de verkoop van deze huizen. Dit proces zal gefaseerd plaatsvinden.

De regering zet zich, aldus de minister, in voor alle categorieën van woningbehoeftigen en zal in haar poging daartoe zowel koop- als huurwoningen opleveren. Het proefproject te Hanna's Lust waar 72 appartementen voor kansarme gezinnen zijn neergezet in achttien gebouwen hebben volgens hem ook hun nut bewezen. Dit concept verdient navolging.

Het streven van de regering is nog steeds om 18.000 woningen en meer te bouwen. Het bouwen van huizen is, aldus de bewindsman, een ongoing proces dat nooit zal stoppen omdat er jaarlijks nieuwe gezinnen bijkomen en er een jarenlange opgebouwde achterstand in woningbouw is. 

Het bouwen van woningen is niet slechts het neerzetten van een huis, "maar het behelst een totaal proces waarbij simultaan infrastructuur en nutsvoorzieningen worden aangelegd en grond bouwrijp wordt gemaakt. Allemaal processen die geld kosten", zei Misiekaba, die verder concludeerde dat de regering Bouterse I in een periode van vijf jaar ongeveer 1.800 woningen heeft opgeleverd in zeven nieuwe woningbouwprojecten, inclusief de complete infrastructuur en de aanleg van nutsvoorzieningen.

"Regering Bouterse II heeft nu een aantal nieuwe woningbouwprojecten in voorbereiding en uitvoering, waarvan de resultaten in 2019, 2020 en erna zichtbaar zullen zijn". Het zijn geen showprojecten benadrukte de bewindsman, "maar projecten die hardwerkende Surinaamse burgers in woningnood of met een woningbehoefte, voorzien van een duurzame basis voor hun toekomst."

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen