Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • ‘Mediaverbod geldt niet voor gehele Rekenkamer’

‘Mediaverbod geldt niet voor gehele Rekenkamer’

22/05/2019 22:17 - Merredith Bruce

Rekenkamerlid Paul Brandon ziet liever dat het voorgenomen verbod op mediacontact wordt geschrapt uit de finale versie van de Wet Rekenkamer.

Rekenkamerlid Paul Brandon ziet liever dat het voorgenomen verbod op mediacontact wordt geschrapt uit de finale versie van de Wet Rekenkamer. Foto: Jason Leysner  

PARAMARIBO - Het voorgenomen wettelijk verbod aan de Rekenkamer om met de media te mogen communiceren over haar verslagen, geldt alleen voor de leden van dit instituut. Zo verduidelijkt parlementariër Jennifer Vreedzaam, lid van de commissie die bezig is met de aanpassing van de Wet Rekenkamer, in gesprek met de krant.

Vreedzaam die eerder, evenals toenmalig parlementariër André Misiekaba die commissievoorzitter was, naar voren had gebracht dat dit verbod voor het gehele instituut geldt, keert hiermee op haar schreden terug. Het instituut heeft graag dat dit voorgenomen verbod geheel wordt ingetrokken. "Wat ons betreft, moet het geschrapt worden", verwoordde Rekenkamerlid Paul Brandon dit enkele dagen terug tegenover de krant. Het is echter koffiedik kijken of de commissie hierin zal meegaan.. Vreedzaam heeft als individu een onomwonden standpunt: "Ik blijf erbij dat de onafhankelijkheid van de Rekenkamer gewaarborgd moet worden, zo ook de onafhankelijke positie van de leden. Ik ga voor niets anders dan dat."

De politica zegt dat de Rekenkamer eventueel via een speciaal orgaan binnen het instituut met de media zou kunnen communiceren, maar niet via de leden. Ze beredeneert verder dat de onafhankelijke positie van het instituut kwetsbaarder is in een kleine samenleving als Suriname, vergeleken bij soortgelijke instituten in andere landen met een miljoenenbevolking. Hoewel het om een hoog college van Staat gaat met een zelfstandige en onafhankelijke positie, vindt de politica dat zoveel mogelijk voorkomen moet worden dat de betrouwbaarheid en integriteit van het instituut worden aangetast.

Hoewel VHP-parlementariër Riaz Nurmohamed deels kan begrijpen waarom het verbod wordt overwogen vanuit het parlement, kan hij zich terugvinden in de zienswijze van de Rekenkamer. "We leven in een democratische rechtsstaat en een Rekenkamer weet het best wat het doet." Als de media een vraag hebben over een verslag, moeten zij bij uitstek bij de Rekenkamer zijn, beargumenteert hij verder.

De parlementariër vindt wel dat het instituut erop moet toezien dat de wettelijke procedure wordt gevolgd om de verslagen eerst met het parlement te delen. Hij stelt voor dat er hoogstens in bijzondere gevallen zoals bijvoorbeeld onderzoekingen naar geheime rekeningen van de president bij wet procedures worden vastgesteld, om hierover met de media te mogen communiceren. Nurmohamed vindt het verder belangrijk dat er bij wet objectieve indicatoren worden geregeld over hoe er onderzoek moet worden verricht. Commissievoorzitter Amzad Abdoel reageert niet op telefonische oproepen van de krant. Het is niet bekend wanneer de behandeling van de wet wordt voortgezet.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina