Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Bankiersvereniging blij met PMT

Bankiersvereniging blij met PMT

24/05/2019 19:51

Het Project Management Team (PMT)met als voorzitter Jennifer van Dijk – Silos werd dondedag door de minister van Justitie en Politie tevens voorzitter van de Nationale Steering Commissie, Stuart Getrouw geïnstalleerd.

Het Project Management Team (PMT)met als voorzitter Jennifer van Dijk – Silos werd dondedag door de minister van Justitie en Politie tevens voorzitter van de Nationale Steering Commissie, Stuart Getrouw geïnstalleerd. Foto: Surinaamse Bankiersvereniging  

PARAMARIBO - De Surinaamse Bankiersvereniging is tevreden met de installatie van het Project Management Team (PMT), wat een goed signaal is richting de correspondent banken en andere partijen waarmee de financiële sector internationaal samenwerkt, meldt de vereniging in een persbericht.

In haar jaarprogramma heeft de Surinaamse Bankiersvereniging onder andere opgenomen, een bijdrage leveren aan het succesvol doorlopen van de National Risk Assessment (NRA), wat zal leiden tot een verhoogde integriteit en transparantie van zowel de financiële als niet financiële sector. Het is derhalve van essentieel belang dat wij gezamenlijk de NRA succesvol doorlopen. Een goede beoordeling zal een positieve bijdrage leveren aan de economie en maakt het zakendoen met Suriname, aantrekkelijk voor buitenlandse investeerders.

Het PMT is volgens de bankiersvereniging de technische uitvoerder van de Nationale Anti-Money Laundering Commissie en het contact punt voor de Inter Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB). De taak van het PMT is om in samenwerking met de IDB, de benodigde informatie voor de opmaak van de nationale risicoanalyse verzamelen uit de publieke en private sector. Deze risicoanalyse richt zich op de grootste risico's op het gebied van witwassen van geld en terrorsimefinanciering, evenals de mate waarin Suriname robuuste preventieve en repressieve maatregelen heeft ter bestrijding hiervan.

De uitkomst van deze analyse geeft aan in welke mate Suriname aan internationaal erkende aanbevelingen voldoet, voor het bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering. Een slechte beoordeling van de risicoanalyse van Suriname, kan ernstige economische gevolgen met zich meebrengen voor het land. Voor Surinaamse banken betekent het dat zij hun correspondentbank-relaties kunnen verliezen. Het gevolg hiervan is dat Suriname als land geïsoleerd kan raken in de wereldeconomie.

Het Project Management Team (PMT)met als voorzitter Jennifer van Dijk - Silos werd dondedag door de minister van Justitie en Politie tevens voorzitter van de Nationale Steering Commissie, Stuart Getrouw geïnstalleerd.

De installatie vond plaats onder aanwezigheid van de Governor van de Centrale Bank van Suriname, Robert van Trikt, vertegenwoordigers van de Inter Amerikaanse Ontwikkelingsbank, de Ambassade van de Verenigde Staten van Amerika, de Stichting Juridische Samenwerking Suriname - Nederland (SJSSN), de voorzitter van de Nationale Anti-Money Laundering Commissie, Roy Baidjnath Panday en de voorzitter van de Surinaamse Bankiersvereniging, Eblein Frangie.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina