Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Brunswijk en Rusland willen Afro's bundelen

Brunswijk en Rusland willen Afro-Surinamers bundelen

26/05/2019 00:59 - Ivan Cairo

Brunswijk en Rusland willen Afro-Surinamers bundelen

Ronnie Brunswijk en Gregory Rusland feliciteren elkaar met de proclamatie van de eenheidsbeweging die als doel heeft Afro-Surinamers als groep te verheffen. Foto: Eenheidsbeweging  

PARAMARIBO - Met de ondertekening van de ‘Verklaring van Mapane-Kaswinika’ zaterdag hebben de politici Ronnie Brunswijk (Abop) en Gregory Rusland (NPS) de aanzet gegeven voor een initiatief tot wederzijdse acceptatie, harmonie en saamhorigheid onder alle Afro-Surinamers. De Eenheidsbeweging Surinamers van Afrikaanse Roots wil zich samen met “alle positief georiënteerde nazaten” ook inzetten voor duurzame economische en sociale ontwikkeling van nazaten, individueel of als groep.

Meer dan drieduizend personen die met circa honderd bussen waren aangevoerd waren getuige van de historische proclamatie waaraan enkele culturele ceremonieën voorafgingen. De ceremonie vond plaats in een gebied waar naar verluidt de grootste opstanden van tot slaaf gemaakten hebben plaatsgevonden en zo de capitulatie van de blanke kolonisatoren werd ingeluid. De twee initiatiefnemers benadrukten dat een einde moet komen aan de verdeeldheid die sinds die periode is ontstaan.

Hun actie heeft niets met politiek te maken, beweren ze. Bescherming en verdere ontwikkeling van het cultureel erfgoed, verdediging van legitieme rechten op grond, inclusief de grondenrechten alsook integrale bescherming van de natuur behoort ook tot de doelstellingen. Brunswijk en Rusland zeggen de doelstellingen te willen realiseren door te werken aan onder meer de toegang tot onderwijs, gezondheidszorg, huisvesting en recreatie.

Maar ook bevordering van werkgelegenheid, stimulering van ondernemerschap, waardering van de eigen cultuur en religie, waaronder de talen, kunstvormen, sociale en culturele gebruiken staan hoog op de agenda. Daarnaast vinden ze bevordering van eenheid en vrede op nationaal niveau en samenwerking met alle bevolkingsgroepen in Suriname essentieel voor het realiseren van goede condities en ontplooiingskansen voor elke Surinamer.

Ook zal gewerkt worden aan vaststelling van een definitieve benaming van de totale groep van Nazaten. De twee politici zeggen "allen met Afrikaanse roots die de hebben die roots te koesteren" te erkennen als legitieme nazaten. Zij nodigen hun op Afrikaanse roots gerichte organisaties op de verklaring ook te ondertekenen en samen te werken. 

Nadat Brunswijk en Rusland de verklaring hadden getekend werd de samenwerking bezegeld met een handdruk. Toen het tweetal enkele dagen geleden hun initiatief hadden bekendgemaakt, kwam vooral van exponenten van de NDP kritiek op hun voornemen. Brunswijk en Rusland worden verweten het bewustwordingsproces van Afro-Surinamers te willen politiseren.

Share on Facebook    Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina